#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   Informacje

RAFAKO (RFK): Wybór najkorzystniejszej oferty na modernizację IOS na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów. (raport nr 25/2018)
11.07.2018 23:00


 

Raport bieżący nr 25/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd RAFAKO S.A. ("Spółka?, "Emitent?) informuje, że powziął informację o wyborze oferty Spółki przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym w przedmiocie "Wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Wartość oferty Spółki wynosi 181,6 mln PLN netto (tj. 223,4 mln brutto). Termin realizacji w/w zadania przypada na koniec maja 2021 roku. O zawarciu umowy Emitent poinformuje oddzielnym raportem bieżącym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-11Agnieszka Wasilewska - SemailPrezes Zarządu
2018-07-11Jarosław DusiłoWiceprezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  RFK: inne informacje
• Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę instalacji odsiarczania spalin II w Elektrowni Ostrołęka B. (raport nr 27/2018)
• Anulowanie wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przetargu ?Budowa ?pod klucz? Tłoczni Gazu Paldiski i Puiatu w Estonii? (raport nr 26/2018)
• Wybór najkorzystniejszej oferty na modernizację IOS na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów. (raport nr 25/2018)
• Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A. (raport nr 24/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku. (raport nr 23/2018)
• Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 26 czerwca 2018 roku. (raport nr 22/2018)
• Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę gazociągu ?DN 1000 MOP 8,4 MPa Pogórska Wola-Tworzeń?. (raport nr 21/2018)
• Zawarcie umowy na budowę gazociągu z firmą ?Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A.? (raport nr 20/2018)
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 26 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał. (raport nr 19/2018)
R E K L A M A