#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

Inwestycje - giełda
23.08.2003 10:55 (aktualizacja 09.09.2003 12:22)
Giełda papierów wartościowych to miejsce, gdzie kupuje się i sprzedaje papiery wartościowe.Transakcje są zawierane między pośrednikami, reprezentującymi posiadaczy akcji czy innych instrumentów, a kursy są określane na bieżąco, na podstawie popytu i podaży.

Na giełdzie dochodzi do skojarzenia ofert sprzedających papiery wartościowe z zapotrzebowaniem, zgłaszanym przez kupujących. Oczywiście strony transakcji nie muszą zgłaszać się osobiście: w ich imieniu transakcji dokonują pośrednicy (maklerzy giełdowi).

 

W rzeczywistości oferty są kojarzone w elektronicznym systemie notowań. Na podstawie złożonych zleceń określa się kursy akcji, co umożliwia przeprowadzenie transakcji. W początkowej fazie istnienia warszawskiej giełdy kursy każdej akcji były określane tylko raz dziennie. Obecnie ten system notowań już nie istnieje, jedynie niewielka ilość spółek notowana jest w systemie fixingu - tzw. podwójnego fixingu (kurs ustalany jest dwa razy dziennie).

Zupełnie inny jest mechanizm notowań ciągłych: tu kurs jest ustalany na bieżąco, może się więc zmieniać w czasie jednej sesji. Przedmiotem obrotu na giełdzie są przede wszystkim akcje spółek, akcje NFI, ponadto prawa poboru nowych akcji, obligacje oraz instrumenty pochodne.

Inwestor może składać za pośrednictwem maklera różnego typu zlecenia, w tym między innymi zlecenia z limitem (określana jest precyzyjnie cena, po której ma dojść do transakcji), zlecenia PKC (po każdej cenie), zlecenia po cenie rynkowej na otwarcie i po cenie rynkowej. Możliwe jest też składanie zleceń z dodatkowymi warunkami realizacji.


(INTERIA.PL)

Więcej o: papiery Akcji
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   28.06.2018 
VAB  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii B-G spółki Vabun S.A. pod nazwą skróconą "VABUN" i oznaczeniem "VAB"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

R E K L A M A