#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   KALKULATORY - WYCENY FUTURES

Kalkulator wyceny futures pomoże Ci wyznaczyć cenę teoretyczną kontraktów i porównywać je zarówno do ceny rynkowej kontraktu, jak i ceny instrumnetu bazowego, na jaki został wystawiony dany kontrakt. Analiza sporządzana za pomocą tego kalkulatora może być podstawą do dokonywania na rynku terminowym transakcji arbitrażowych
Wartość teoretyczna (fair value)
kontraktów terminowych na waluty
Kliknij na nazwie kontraktu  »
aby automatycznie wypełnić pola S i d2  »
 d1-data  aktualna data
 S-cena gotówkowa aktywów  
 d2-data wygaśnięcia kontraktu 
 r-stopa wolna od ryzyka w Polsce [%] 
 rf-stopa wolna od ryzyka za granicą [%] 
  dla EUR   dla USD
Kliknij na nazwie kontraktu  »
aby automatycznie wypełnić pola S i d2  »
 
Wartość teoretyczna
(fair value) F:
0,000
Nazwa Data
wygaśnięcia
Aktualna wartość
 FCHFH18  17.03.2018 371,39
 FCHFM18  16.06.2018 373,10
 FCHFU18  22.09.2018 374,49
 FCHFV17  21.10.2017
 FCHFX17  18.11.2017
 FCHFZ17  16.12.2017 368,20
 FEURH18  17.03.2018 426,00
 FEURM18  16.06.2018
 FEURU18  22.09.2018 429,74
 FEURV17  21.10.2017
 FEURX17  18.11.2017
 FEURZ17  16.12.2017 423,80
 FGBPH18  17.03.2018
 FGBPM18  16.06.2018 477,63
 FGBPU18  22.09.2018
 FGBPV17  21.10.2017
 FGBPX17  18.11.2017
 FGBPZ17  16.12.2017 474,44
 FUSDH18  17.03.2018 359,00
 FUSDM18  16.06.2018 359,88
 FUSDU18  22.09.2018
 FUSDV17  21.10.2017
 FUSDX17  18.11.2017 360,30
 FUSDZ17  16.12.2017 359,55


OPIS KALKULATORA

Kontrakt futures jest umową dotyczącą kupna lub sprzedaży określonych aktywów, po wyznaczonej cenie w określonym czasie w przyszłości.
Jedna ze stron - nabywca - zajmuje pozycje długą, ponieważ godzi się na zakup aktywów po dokładnie ustalonej w kontrakcie cenie, w ściśle ustalonym dniu. Druga strona transakcji zajmuje pozycję krótką, zobowiązując się do sprzedaży aktywów w ustalonym dniu, po ustalonej w kontrakcie cenie.

Kontrakt futures jest umową zawartą pomiędzy dwoma stronami, z których jedna nie musi być instytucją finansową ją wystawiającą - emitentem, może nią być sam inwestor, dlatego też futures są przedmiotem obrotu giełdowego i w związku z tym muszą spełniać odpowiednie warunki stawiane przez giełdy.

Wartość teoretyczną kontraktu (Fair Value) wyznaczamy z następującej zależności:

F = S e ( r - rf )T

Gdzie:
S - cena gotówkowa aktywów (w tym przypadku kurs waluty obcej w PLN);
F
- wartość teoretyczna (Fair Value);
r
- krajowa stopa procentowa wolna od ryzyka;
rf
- zagraniczna stopa procentowa;
T
- liczba dni do wygaśnięcia kontraktu.

 

Sprawdź w swojej komórce! Wysyłając SMS pod numer  7271  (jednorazowo) o treści GPW XXX, gdzie XXX to skrócona nazwa waloru.
Koszt SMS na nr 7271: 2,00 zł (2,46 zł z VAT)
  INSTRUMENTY BAZOWE
17.10.2017
czas nazwa** kurs zm [%]
15:24  WIG20 2 532,59  -0,1
  -  
15:09  mWIG40 4 920,20  -0,8
15:09  OPL 5,08  -0,6
  -  
15:08  PKN 131,00  0,3
13:37  AGO 16,21  -0,6
15:09  MBK 464,85  -2,2
  -  
15:09  KGH 126,75  0,2
15:08  PEO 127,60  -0,4
 ** wykres waloru wraz
     z kontraktem terminowym
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
17.10.2017
nazwa kurs zm% wol
 RWD0,9212,23778 
 MCP2,3710,230 
 IBS22,0010,0
 EUC21,168,14759 
 ULM74,007,3
 AWG1,70-9,62000 
 APN11,70-9,0918 
 DRP1,06-8,6400 
 IDG0,35-7,91900 
 RHD0,36-7,770 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 KGH127,000,279 059 
 PEO127,05-0,445 452 
 PKO36,921,345 243 
 PKN131,400,342 160 
 CDR115,00-2,540 315 
R E K L A M A