#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   KALKULATORY - WYCENY FUTURES

Kalkulator wyceny futures pomoże Ci wyznaczyć cenę teoretyczną kontraktów i porównywać je zarówno do ceny rynkowej kontraktu, jak i ceny instrumnetu bazowego, na jaki został wystawiony dany kontrakt. Analiza sporządzana za pomocą tego kalkulatora może być podstawą do dokonywania na rynku terminowym transakcji arbitrażowych
Wartość teoretyczna (fair value)
kontraktów terminowych na waluty
Kliknij na nazwie kontraktu  »
aby automatycznie wypełnić pola S i d2  »
 d1-data  aktualna data
 S-cena gotówkowa aktywów  
 d2-data wygaśnięcia kontraktu 
 r-stopa wolna od ryzyka w Polsce [%] 
 rf-stopa wolna od ryzyka za granicą [%] 
  dla EUR   dla USD
Kliknij na nazwie kontraktu  »
aby automatycznie wypełnić pola S i d2  »
 
Wartość teoretyczna
(fair value) F:
0,000
Nazwa Data
wygaśnięcia
Aktualna wartość
 FCHFH19  16.03.2019
 FCHFM18  16.06.2018
 FCHFN18  21.07.2018
 FCHFQ18  18.08.2018
 FCHFU18  22.09.2018
 FCHFZ18  22.12.2018
 FEURH19  16.03.2019
 FEURM18  16.06.2018
 FEURN18  21.07.2018
 FEURQ18  18.08.2018
 FEURU18  22.09.2018
 FEURZ18  22.12.2018
 FGBPH19  16.03.2019
 FGBPM18  16.06.2018
 FGBPN18  21.07.2018
 FGBPQ18  18.08.2018
 FGBPU18  22.09.2018
 FGBPZ18  22.12.2018
 FUSDH19  16.03.2019
 FUSDM18  16.06.2018
 FUSDN18  21.07.2018
 FUSDQ18  18.08.2018
 FUSDU18  22.09.2018
 FUSDZ18  22.12.2018


OPIS KALKULATORA

Kontrakt futures jest umową dotyczącą kupna lub sprzedaży określonych aktywów, po wyznaczonej cenie w określonym czasie w przyszłości.
Jedna ze stron - nabywca - zajmuje pozycje długą, ponieważ godzi się na zakup aktywów po dokładnie ustalonej w kontrakcie cenie, w ściśle ustalonym dniu. Druga strona transakcji zajmuje pozycję krótką, zobowiązując się do sprzedaży aktywów w ustalonym dniu, po ustalonej w kontrakcie cenie.

Kontrakt futures jest umową zawartą pomiędzy dwoma stronami, z których jedna nie musi być instytucją finansową ją wystawiającą - emitentem, może nią być sam inwestor, dlatego też futures są przedmiotem obrotu giełdowego i w związku z tym muszą spełniać odpowiednie warunki stawiane przez giełdy.

Wartość teoretyczną kontraktu (Fair Value) wyznaczamy z następującej zależności:

F = S e ( r - rf )T

Gdzie:
S - cena gotówkowa aktywów (w tym przypadku kurs waluty obcej w PLN);
F
- wartość teoretyczna (Fair Value);
r
- krajowa stopa procentowa wolna od ryzyka;
rf
- zagraniczna stopa procentowa;
T
- liczba dni do wygaśnięcia kontraktu.

 

Sprawdź w swojej komórce! Wysyłając SMS pod numer  7271  (jednorazowo) o treści GPW XXX, gdzie XXX to skrócona nazwa waloru.
Koszt SMS na nr 7271: 2,00 zł (2,46 zł z VAT)
  INSTRUMENTY BAZOWE
24.05.2018
czas nazwa** kurs zm [%]
17:15  WIG20 2 213,26  0,2
  -  
17:15  mWIG40 4 466,56  0,7
08:34  OPL 4,99 
  -  
08:34  PKN 84,64 
08:30  AGO 14,55 
08:34  MBK 437,40 
  -  
08:34  KGH 93,50 
08:38  PEO 113,80 
 ** wykres waloru wraz
     z kontraktem terminowym
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
24.05.2018
nazwa kurs zm% wol
 MSZ0,2623,88008670 
 GRT1,9220,043207 
 VIN9,569,662353 
 VOX23,609,336446 
 ARR5,789,1225 
 IDM0,82-22,6295 
 OPF0,69-14,857766 
 SGN2,42-13,950383 
 WIK0,70-10,341565 
 ELT5,96-9,721738 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKO38,93-3,376 356 
 PEO113,80-0,172 762 
 PKN84,642,448 069 
 KGH93,501,043 320 
 PZU38,131,639 610 
R E K L A M A