#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   KALKULATORY - WYCENY FUTURES

Kalkulator wyceny futures pomoże Ci wyznaczyć cenę teoretyczną kontraktów i porównywać je zarówno do ceny rynkowej kontraktu, jak i ceny instrumnetu bazowego, na jaki został wystawiony dany kontrakt. Analiza sporządzana za pomocą tego kalkulatora może być podstawą do dokonywania na rynku terminowym transakcji arbitrażowych
Wartość teoretyczna (fair value)
kontraktów terminowych na waluty
Kliknij na nazwie kontraktu  »
aby automatycznie wypełnić pola S i d2  »
 d1-data  aktualna data
 S-cena gotówkowa aktywów  
 d2-data wygaśnięcia kontraktu 
 r-stopa wolna od ryzyka w Polsce [%] 
 rf-stopa wolna od ryzyka za granicą [%] 
  dla EUR   dla USD
Kliknij na nazwie kontraktu  »
aby automatycznie wypełnić pola S i d2  »
 
Wartość teoretyczna
(fair value) F:
0,000
Nazwa Data
wygaśnięcia
Aktualna wartość
 FCHFH18  17.03.2018
 FCHFM18  16.06.2018
 FCHFQ17  19.08.2017 376,94
 FCHFU17  16.09.2017 378,00
 FCHFV17  21.10.2017
 FCHFZ17  16.12.2017 379,50
 FEURH18  17.03.2018 431,21
 FEURM18  16.06.2018
 FEURQ17  19.08.2017
 FEURU17  16.09.2017 426,21
 FEURV17  21.10.2017
 FEURZ17  16.12.2017 430,10
 FGBPH18  17.03.2018 473,01
 FGBPM18  16.06.2018
 FGBPQ17  19.08.2017
 FGBPU17  16.09.2017 469,00
 FGBPV17  21.10.2017
 FGBPZ17  16.12.2017 471,10
 FUSDH18  17.03.2018
 FUSDM18  16.06.2018
 FUSDQ17  19.08.2017
 FUSDU17  16.09.2017 363,78
 FUSDV17  21.10.2017
 FUSDZ17  16.12.2017 364,04


OPIS KALKULATORA

Kontrakt futures jest umową dotyczącą kupna lub sprzedaży określonych aktywów, po wyznaczonej cenie w określonym czasie w przyszłości.
Jedna ze stron - nabywca - zajmuje pozycje długą, ponieważ godzi się na zakup aktywów po dokładnie ustalonej w kontrakcie cenie, w ściśle ustalonym dniu. Druga strona transakcji zajmuje pozycję krótką, zobowiązując się do sprzedaży aktywów w ustalonym dniu, po ustalonej w kontrakcie cenie.

Kontrakt futures jest umową zawartą pomiędzy dwoma stronami, z których jedna nie musi być instytucją finansową ją wystawiającą - emitentem, może nią być sam inwestor, dlatego też futures są przedmiotem obrotu giełdowego i w związku z tym muszą spełniać odpowiednie warunki stawiane przez giełdy.

Wartość teoretyczną kontraktu (Fair Value) wyznaczamy z następującej zależności:

F = S e ( r - rf )T

Gdzie:
S - cena gotówkowa aktywów (w tym przypadku kurs waluty obcej w PLN);
F
- wartość teoretyczna (Fair Value);
r
- krajowa stopa procentowa wolna od ryzyka;
rf
- zagraniczna stopa procentowa;
T
- liczba dni do wygaśnięcia kontraktu.

 

Sprawdź w swojej komórce! Wysyłając SMS pod numer  7271  (jednorazowo) o treści GPW XXX, gdzie XXX to skrócona nazwa waloru.
Koszt SMS na nr 7271: 2,00 zł (2,46 zł z VAT)
  INSTRUMENTY BAZOWE
17.08.2017
czas nazwa** kurs zm [%]
17:15  WIG20 2 353,18  -1,2
  -  
17:15  mWIG40 4 866,26  -0,0
17:30  OPL 5,62  1,1
  -  
17:30  PKN 107,75  -2,0
17:30  AGO 16,50  -1,8
17:30  MBK 422,60  -1,8
  -  
17:30  KGH 123,00  -2,2
17:30  PEO 127,90  -2,4
 ** wykres waloru wraz
     z kontraktem terminowym
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
17.08.2017
nazwa kurs zm% wol
 KRS0,0525,0500 
 LRK0,5215,6613431 
 PMP1,237,934101 
 TRI3,497,712194 
 ENI1,586,8118176 
 MNI0,05-16,783735 
 SET6,18-14,21993 
 DRP1,10-12,01170 
 CTG1,61-9,6123971 
 GRT0,82-8,95074 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PZU44,95-1,892 800 
 KGH120,35-2,268 034 
 PKN105,60-2,054 104 
 PEO124,85-2,441 527 
 PKO35,22-0,940 020 
R E K L A M A