#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   KALKULATORY - WYCENY OPCJI

Uproszczony kalkulator możesz wykorzystać do wyceny opcji na indeksy, z dywidendą. Opcje kupna i sprzedaży wyceniane są zgodnie z modelem Blacka-Scholesa.
Wycena opcji na indeksy
Przykład uproszczonego kalkulatora wykorzystywanego do wyceny opcji na indeksy, z dywidendą. Opcje kupna i sprzedaży wyceniane są zgodnie z modelem Blacka-Scholesa
C - aktualna cena instrumentu bazowego, w tym przypadku indeksu  
X - cena wykonania opcji  
r - stopa procentowa wolna od ryzyka (krajowa stopa procentowa, wyrażona liczbą)  
d - umowna wysokość dywidendy jaka zostanie wypłacona do czasu wygaśnięcia opcji (wyrażona liczbą)  
z - parametr zmienności w skali roku  
T - okres do wygaśnięcia opcji
(liczona liczba miesięcy/12 lub liczba dni/365)
 
Zobacz przykład zastosowania kalkulatora  
cena opcji kupna c: 0.0000
cena opcji sprzedaży p: 0.0000
Sprawdź w swojej komórce! Wysyłając SMS pod numer  7271  (jednorazowo) o treści GPW XXX, gdzie XXX to skrócona nazwa waloru.
Koszt SMS na nr 7271: 2,00 zł (2,46 zł z VAT)
  INSTRUMENTY BAZOWE
17.10.2017
czas nazwa** kurs zm [%]
15:24  WIG20 2 532,59  -0,1
  -  
15:09  mWIG40 4 920,20  -0,8
15:09  OPL 5,08  -0,6
  -  
15:08  PKN 131,00  0,3
13:37  AGO 16,21  -0,6
15:09  MBK 464,85  -2,2
  -  
15:09  KGH 126,75  0,2
15:08  PEO 127,60  -0,4
 ** wykres waloru wraz
     z kontraktem terminowym
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
17.10.2017
nazwa kurs zm% wol
 RWD0,9212,23778 
 MCP2,3710,230 
 IBS22,0010,0
 EUC21,168,14759 
 ULM74,007,3
 AWG1,70-9,62000 
 APN11,70-9,0918 
 DRP1,06-8,6400 
 IDG0,35-7,91900 
 RHD0,36-7,770 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 KGH127,000,279 059 
 PEO127,05-0,445 452 
 PKO36,921,345 243 
 PKN131,400,342 160 
 CDR115,00-2,540 315 
R E K L A M A