#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   KALKULATORY - WYCENY OPCJI

Uproszczony kalkulator możesz wykorzystać do wyceny opcji na indeksy, z dywidendą. Opcje kupna i sprzedaży wyceniane są zgodnie z modelem Blacka-Scholesa.
Wycena opcji na indeksy
Przykład uproszczonego kalkulatora wykorzystywanego do wyceny opcji na indeksy, z dywidendą. Opcje kupna i sprzedaży wyceniane są zgodnie z modelem Blacka-Scholesa
C - aktualna cena instrumentu bazowego, w tym przypadku indeksu  
X - cena wykonania opcji  
r - stopa procentowa wolna od ryzyka (krajowa stopa procentowa, wyrażona liczbą)  
d - umowna wysokość dywidendy jaka zostanie wypłacona do czasu wygaśnięcia opcji (wyrażona liczbą)  
z - parametr zmienności w skali roku  
T - okres do wygaśnięcia opcji
(liczona liczba miesięcy/12 lub liczba dni/365)
 
Zobacz przykład zastosowania kalkulatora  
cena opcji kupna c: 0.0000
cena opcji sprzedaży p: 0.0000
Sprawdź w swojej komórce! Wysyłając SMS pod numer  7271  (jednorazowo) o treści GPW XXX, gdzie XXX to skrócona nazwa waloru.
Koszt SMS na nr 7271: 2,00 zł (2,46 zł z VAT)
  INSTRUMENTY BAZOWE
17.08.2017
czas nazwa** kurs zm [%]
17:15  WIG20 2 353,18  -1,2
  -  
17:15  mWIG40 4 866,26  -0,0
17:30  OPL 5,62  1,1
  -  
17:30  PKN 107,75  -2,0
17:30  AGO 16,50  -1,8
17:30  MBK 422,60  -1,8
  -  
17:30  KGH 123,00  -2,2
17:30  PEO 127,90  -2,4
 ** wykres waloru wraz
     z kontraktem terminowym
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
17.08.2017
nazwa kurs zm% wol
 KRS0,0525,0500 
 LRK0,5215,6613431 
 PMP1,237,934101 
 TRI3,497,712194 
 ENI1,586,8118176 
 MNI0,05-16,783735 
 SET6,18-14,21993 
 DRP1,10-12,01170 
 CTG1,61-9,6123971 
 GRT0,82-8,95074 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PZU44,95-1,892 800 
 KGH120,35-2,268 034 
 PKN105,60-2,054 104 
 PEO124,85-2,441 527 
 PKO35,22-0,940 020 
R E K L A M A