#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   ZNALEZIONE WALORY

• AGIOAKA - Agio Aktywnej Alokacji
• AGIODLT - Agio Agresywny
• AGIOK - AGIO Subfundusz Kapitał
• AGIOKPLUS - Agio Plus Kapitał
• AGIOMN - Agio Market Neutral
• AGIOMS - AGIO Subfundusz Multistrategia
• AGIOWIERZ - Agio Wierzytelności NS FIZ
• AGIOWPLUS - Agio Wierzytelności Plus
• AIGA - Amplico Akcji
• AIGMISS - Amplico Średnich Spółek
• AIGO - Amplico Obligacji Skarbowych
• AIGOZ - Amplico Aktywnej Alokacji
• AIGP - Amplico Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny
• AIGPA - Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Plus
• AIGPAA - Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
• AIGPARW - Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
• AIGPAS - Amplico Akcji Rynków Rozwiniętych
• AIGPO - Amplico Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Plus
• AIGPOS - Amplico Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Światowych
• AIGPPI - Amplico Parasol Światowy Subfundusz Pieniężny Plus
• AIGPSW - Amplico Ochrony Wzrostu
• AIGPZA - Amplico Parasol Światowy Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
• AIGPZNE - Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa
• AIGPZO - Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek
• AIGPZS - Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich
• AIGSW - Amplico Parasol Światowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu
• AIGZ - Amplico Parasol Światowy Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa
• ALFA - KBC ALFA SFIO
• ALIORA - Alior Agresywny
• ALIORPD - Alior Papierów Dłużnych
• ALIORSAR - Alior Zmiennej Alokacji
• ALIORSS - Alior SFIO - Subfundusz Stabilnych Spółek
• ALLIAA - Allianz Akcji FIO
• ALLIAAGLO - Allianz Akcji Globalnych
• ALLIAAL - Allianz Aktywnej Alokacji FIO
• ALLIAO - Allianz Obligacji Plus
• ALLIAOGLO - Allianz Obligacji Globalnych
• ALLIAP - Allianz Pieniężny FIO
• ALLIASW - Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
• ALLIAW - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych FIO
• ALLIBUD - Allianz Selektywny
• ALLIENE - Allianz Energetyczny
• ALLIMISS - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
• ALLIPLUS - Allianz Akcji Plus FIO
• ARKAA - Arka Akcji Polskich
• ARKAEN - Arka Platinum Dynamiczny
• ARKAFAZ - Arka Platinum Stabilny
• ARKAO - Arka Obligacji Skarbowych
• ARKAOBK - Arka Obligacji Korporacyjnych
• ARKAOBP - Arka Platinum Konserwatywny
• ARKAOE - Arka Obligacji Europejskich
• ARKAOK - Arka Gotówkowy
• ARKAPAP - Arka Prestiż Akcji Polskich
• ARKAPAR - Arka Prestiż Akcji Rosyjskich
• ARKAPASWE - Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
• ARKAPGOT - Arka Prestiż Gotówkowy
• ARKAPO - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych
• ARKAPOK - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
• ARKARN2 - Arka FIZ Rynku Nieruchomości 2
• ARKARNE - Arka Akcji Tureckich
• ARKASW - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, Subfundusz Arki BZ WBK FIO
• ARKASWE - Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
• ARKASWFIZ - Arka FIZ Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
• ARKAZ - Arka BZ WBK Zrównoważony, Subfundusz Arki BZ WBK FIO
• AVIVAA - Aviva Investors FIO Akcyjny
• AVIVAARW - Aviva Akcji Rynków Wschodzących
• AVIVAD - Aviva Investors Dłużny
• AVIVADPK - Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
• AVIVADYW - Aviva Spółek Dywidendowych
• AVIVAOBD - Aviva Obligacji Dynamiczny
• AVIVAOW - Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
• AVIVAOZA - Aviva Obligacji Zamiennych
• AVIVAP - Aviva Investors Pieniężny
• AVIVAPN - Aviva Investors Papierów Nieskarbowych
• AXAA - AXA Akcji
• AXAEQ - AXA Selective Equity
• AXALOK - AXA Subfundusz Lokacyjny
• AXAO - AXA Obligacji
• AXASW - AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu


mWIG40    WIG    NIF
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
22.02.2018
nazwa kurs zm% wol
 MNI0,0525,044 
 EAH28,2017,520800 
 AGT5,3813,0108402 
 RHD0,3310,04845 
 MEG13,109,212 
 MDI3,50-10,315671 
 PBF0,68-9,3175 
 PLZ3,91-6,9704 
 OPG1,75-6,4426 
 ARC1,63-6,311939 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKO44,022,6107 979 
 PZU43,40-1,5105 749 
 PKN93,22-2,499 546 
 PEO132,401,786 975 
 KGH109,30-1,155 444 
R E K L A M A