#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   ZNALEZIONE WALORY

• ING1 - NN Zrównoważony
• INGAKCJ2 - NN Akcji 2
• INGAKCJI - NN Akcji
• INGALAC - NN Ameryki Łacińskiej
• INGDEPOZ - NN Depozytowy
• INGEMERY - NN Stabilnego Wzrostu
• INGESD - NN Europejski Spółek Dywidendowych
• INGGDK - NN Globalny Długu Korporacyjnego
• INGGM - NN Dynamiczny Globalnej Alokacji
• INGGOTO - NN Gotówkowy
• INGGSD - NN Globalny Spółek Dywidendowych
• INGJAP - NN Japonia
• INGLOKP - NN Lokacyjny Plus
• INGNA - NN Nowej Azji
• INGOBLI - NN Obligacji
• INGOBLI2 - NN Obligacji 2
• INGORW - NN Obligacji Rynków Wschodzących
• INGPDYN - NN Pakiet Dynamiczny
• INGPE2020 - NN Perspektywa 2020
• INGPE2025 - NN Perspektywa 2025
• INGPE2030 - NN Perspektywa 2030
• INGPE2035 - NN Perspektywa 2035
• INGPE2040 - NN Perspektywa 2040
• INGPE2045 - NN Perspektywa 2045
• INGPOST - NN Pakiet Ostrożny
• INGPUM - NN Pakiet Umiarkowany
• INGRW - NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
• INGSDU - NN Spółek Dywidendowych USA
• INGSENL - NN Senior Loans FIZ
• INGSGA - NN Stabilny Globalnej Alokacji
• INGSMS - NN Średnich i Małych Spółek
• INGSSWP - NN Akcji Środkowoeuropejskich
• INGSTGA - NN Stabilny Gobalnej Alokacji
• INGZORW - NN Obligacyjny Globalnej Alokacji
• INVARW - Investor Akcji Rynków Wschodzących
• INVASW - Investor Akcji Spółek Wzrostowych
• INVEST - Investor Property FIZ
• INVESTABR - Investor Absolute Return FIZ
• INVESTBIR - Investor Central and Eastern Europe FIZ
• INVESTGD - Investor Gold FIZ
• INVGA - Investor Bezpiecznego Wzrostu
• INVGOPL - Investor Gold Plus FIZ
• INVNIE - Investor Niemcy
• INVNOT - Investor Nowych Technologii
• INVOK - Investor Obligacji Korporacyjnych
• INVORWP - Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
• INVPL - Investor Płynna Lokata
• IPOP8SEL - Ipopema 8 Selekcji FIZ
• IPOPAKCA - Ipopema Akcji
• IPOPDLA - Ipopema Dłużny
• IPOPGBO - Ipopema Global Bonds FIZ
• IPOPGMEA - Ipopema Globalnych Megatrendów
• IPOPGOTA - Ipopema Gotówkowy
• IPOPGPAR - Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ
• IPOPGPARP - Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ
• IPOPMAA - Ipopema Makro Alokacji
• IPOPMEGT - Ipopema MegaTrends FIZ
• IPOPMIA - Ipopema m-INDEKS FIO
• IPOPMINA - Ipopema Emerytura Plus
• IPOPMSSA - Ipopema Małych i Średnich Spółek
• IPOPMUASS - Ipopema MULTI-ASSET FIZ
• IPOPOBA - Ipopema Obligacji
• IPOPOKOR - Ipopema Obligacji Korporacyjnych
• IPOPSHEQA - Ipopema Short Equity
• IPOPTOTAL - Ipopema TOTAL FIZ


mWIG40    WIG    NIF
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
23.03.2018
nazwa kurs zm% wol
 MGT95,005,3260 
 FER4,205,0
 RBC1,314,8
 ARR7,224,650 
 BGZ68,004,6
 ATL0,89-13,6114722 
 BDZ27,00-5,952 
 TSG1,88-5,5991 
 LBT1,29-5,27919 
 SUW13,50-4,9
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 KGH89,50-2,615 764 
 PGN5,911,015 551 
 PKN85,74-3,014 725 
 JSW90,52-3,910 798 
 PKO40,47-1,08 788 
R E K L A M A