#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   ZNALEZIONE WALORY

• ING1 - NN Zrównoważony
• INGAKCJ2 - NN Akcji 2
• INGAKCJI - NN Akcji
• INGALAC - NN Ameryki Łacińskiej
• INGDEPOZ - NN Depozytowy
• INGEMERY - NN Stabilnego Wzrostu
• INGESD - NN Europejski Spółek Dywidendowych
• INGGDK - NN Globalny Długu Korporacyjnego
• INGGM - NN Dynamiczny Globalnej Alokacji
• INGGOTO - NN Gotówkowy
• INGGSD - NN Globalny Spółek Dywidendowych
• INGJAP - NN Japonia
• INGLOKP - NN Lokacyjny Plus
• INGNA - NN Nowej Azji
• INGOBLI - NN Obligacji
• INGOBLI2 - NN Obligacji 2
• INGORW - NN Obligacji Rynków Wschodzących
• INGPDYN - NN Pakiet Dynamiczny
• INGPE2020 - NN Perspektywa 2020
• INGPE2025 - NN Perspektywa 2025
• INGPE2030 - NN Perspektywa 2030
• INGPE2035 - NN Perspektywa 2035
• INGPE2040 - NN Perspektywa 2040
• INGPE2045 - NN Perspektywa 2045
• INGPOST - NN Pakiet Ostrożny
• INGPUM - NN Pakiet Umiarkowany
• INGRW - NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
• INGSDU - NN Spółek Dywidendowych USA
• INGSENL - NN Senior Loans FIZ
• INGSGA - NN Stabilny Globalnej Alokacji
• INGSMS - NN Średnich i Małych Spółek
• INGSSWP - NN Akcji Środkowoeuropejskich
• INGSTGA - NN Stabilny Gobalnej Alokacji
• INGZORW - NN Obligacyjny Globalnej Alokacji
• INVARW - Investor Akcji Rynków Wschodzących
• INVASW - Investor Akcji Spółek Wzrostowych
• INVEST - Investor Property FIZ
• INVESTABR - Investor Absolute Return FIZ
• INVESTBIR - Investor Central and Eastern Europe FIZ
• INVESTGD - Investor Gold FIZ
• INVGA - Investor Bezpiecznego Wzrostu
• INVGOPL - Investor Gold Plus FIZ
• INVNIE - Investor Niemcy
• INVNOT - Investor Nowych Technologii
• INVOK - Investor Obligacji Korporacyjnych
• INVORWP - Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
• INVPL - Investor Płynna Lokata
• IPOP8SEL - Ipopema 8 Selekcji FIZ
• IPOPAKCA - Ipopema Akcji
• IPOPDLA - Ipopema Dłużny
• IPOPGBO - Ipopema Global Bonds FIZ
• IPOPGMEA - Ipopema Globalnych Megatrendów
• IPOPGOTA - Ipopema Gotówkowy
• IPOPGPAR - Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ
• IPOPGPARP - Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ
• IPOPMAA - Ipopema Makro Alokacji
• IPOPMEGT - Ipopema MegaTrends FIZ
• IPOPMIA - Ipopema m-INDEKS FIO
• IPOPMINA - Ipopema Emerytura Plus
• IPOPMSSA - Ipopema Małych i Średnich Spółek
• IPOPMUASS - Ipopema MULTI-ASSET FIZ
• IPOPOBA - Ipopema Obligacji
• IPOPOKOR - Ipopema Obligacji Korporacyjnych
• IPOPSHEQA - Ipopema Short Equity
• IPOPTOTAL - Ipopema TOTAL FIZ


mWIG40    WIG    NIF
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
18.07.2018
nazwa kurs zm% wol
 WXF5,7810,71710 
 AWB1,2810,38600 
 CLE0,3310,0200 
 PLZ2,309,5100 
 WIK0,548,042480 
 KPX1,19-40,5732444 
 DRE0,31-18,41200 
 06N0,26-16,1231 
 HUB0,44-15,416999 
 KZS3,00-15,06252305 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 CDR209,804,3109 340 
 PEO101,65-0,849 709 
 PKN84,060,244 684 
 PKO37,14-0,735 962 
 PZU37,800,235 619 
R E K L A M A