#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   ZNALEZIONE WALORY

• MILLA - Millennium Akcji
• MILLABRET - Millennium Absolute Return
• MILLGLALT - Millennium Globalny Strategii Alternatywnych
• MILLGLOBA - Millennium Globalny Akcji
• MILLGLSTW - Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu
• MILLIND - Millennium Instrumentów Dłużnych
• MILLMISS - Millennium Dynamicznych Spółek
• MILLOKOR - Millennium Obligacji Korporacyjnych
• MILLRP - Millennium FIO Subfundusz Depozytowy
• MILLSW - Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
• MILLZ - Millennium Cyklu Koniunkturalnego


mWIG40    WIG    NIF
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
18.10.2017
nazwa kurs zm% wol
 APN12,849,710 
 MZA3,608,49654 
 RHD0,398,378 
 POM2,506,4128 
 AWG1,805,92700 
 CTG0,72-8,9343622 
 ZMT1,04-8,817240 
 WST65,00-6,140 
 ATR2,76-6,14100 
 IFR0,47-6,0
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKN131,400,748 999 
 KGH125,70-0,235 683 
 CDR111,65-2,528 264 
 CCC265,55-1,926 358 
 PZU47,161,120 795 
R E K L A M A