#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   ZNALEZIONE WALORY

• MILLA - Millennium Akcji
• MILLABRET - Millennium Absolute Return
• MILLGLALT - Millennium Globalny Strategii Alternatywnych
• MILLGLOBA - Millennium Globalny Akcji
• MILLGLSTW - Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu
• MILLIND - Millennium Instrumentów Dłużnych
• MILLMISS - Millennium Dynamicznych Spółek
• MILLOKOR - Millennium Obligacji Korporacyjnych
• MILLRP - Millennium FIO Subfundusz Depozytowy
• MILLSW - Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
• MILLZ - Millennium Cyklu Koniunkturalnego


mWIG40    WIG    NIF
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
22.02.2018
nazwa kurs zm% wol
 MNI0,0525,044 
 EAH28,2017,520800 
 AGT5,3813,0108402 
 RHD0,3310,04845 
 MEG13,109,212 
 MDI3,50-10,315671 
 PBF0,68-9,3175 
 PLZ3,91-6,9704 
 OPG1,75-6,4426 
 ARC1,63-6,311939 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKO44,022,6107 979 
 PZU43,40-1,5105 749 
 PKN93,22-2,499 546 
 PEO132,401,786 975 
 KGH109,30-1,155 444 
R E K L A M A