#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   ZNALEZIONE WALORY

• PEKADASZ - Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
• PEKDOUSD - Pekao Dochodu USD
• PEKOGMATI - Pekao Global Multi-Asset Target Income FIZ
• PEKSGLDY - Pekao Strategii Globalnej ? dynamiczny
• PIOAAS - Pekao Akcji Aktywna Selekcja
• PIODYNSP - Pekao Dynamicznych Spółek
• PIOFZ - Pekao Strategii Globalnej
• PIOGOT - Pekao Gotówkowy
• PIOMISRR - Pekao FG Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
• PIONAASZ - Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu
• PIONAE - Pekao Akcji Europejskich
• PIONARDW - Pekao FG Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
• PIONARW - Pekao FG Akcji Rynków Wschodzących
• PIONDYW - Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu
• PIONEER1 - Pekao Zrównoważony
• PIONEER2 - Pekao Obligacji Plus
• PIONEER3 - Pekao Akcji Polskich
• PIONEER5 - Pekao Akcji Amerykańskich
• PIONEER6 - Pekao Pieniężny
• PIONELI - Pekao Elastycznego Inwestowania
• PIONMISS - Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
• PIONODP - Pekao Obligacji Dolarowych Plus
• PIONOEP - Pekao Obligacji Europejskich Plus
• PIONOID - Pekao Obligacji i Dochodu
• PIONPP - Pekao Pieniężny Plus
• PIONRCH - Pekao FG Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
• PIONRP - Pekao FG Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
• PIONSGK - Pekao Strategii Globalnej Konserwatywny
• PIONSIE - Pekao FG Surowców i Energii
• PIONSTI - Pekao Stabilnego Inwestowania
• PIONUS - Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
• PIONWIDRA - Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
• PIONWIDRE - Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
• PIONZARA - Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
• PIONZP - Pekao Stabilnego Wzrostu
• PIOOBSTR - Pekao FG Obligacji Strategicznych
• PIOODA - Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja
• PIOODA2 - Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2
• PIOZMA - Pekao Zmiennej Alokacji
• PKOARAM - PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
• PKOARAP - PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
• PKOAREUR - PKO Akcji Rynku Europejskiego
• PKOARJ - PKO Akcji Rynku Japońskiego
• PKOARW - PKO Akcji Rynków Wschodzących
• PKOARZLO - PKO Akcji Rynku Złota
• PKOASZEW - PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ
• PKOBIG - PKO Technologii i Innowacji Globalny
• PKOBUR - PKO Bursztynowy
• PKOCS1 - PKO Zrównoważony FIO
• PKOCS2 - PKO Stabilnego Wzrostu FIO
• PKOCS5 - PKO Skarbowy FIO
• PKOCSAP - PKO Akcji Plus
• PKOCSMSS - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
• PKOCSNE - PKO Akcji Nowa Europa FIO
• PKOCSOE - PKO Obligacji Długoterminowych FIO
• PKOCSPDP - PKO Papierów Dłużnych Plus
• PKOCSSA - PKO Strategicznej Alokacji FIO
• PKODGLOB - PKO Akcji Dywidendowych Globalny
• PKODIAM - PKO Diamentowy
• PKODLG - PKO Dóbr Luksusowych Globalny
• PKOEM2020 - PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
• PKOEM2030 - PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
• PKOEM2040 - PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
• PKOEM2050 - PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
• PKOEM2060 - PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
• PKOGLDO - PKO Globalnego Dochodu FIZ
• PKOGLOST - PKO Globalnej Strategii FIZ
• PKOIBG - PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
• PKOMDG - PKO Medycyny i Demografii Globalny
• PKOPDUSD - PKO Subfundusz Papierów Dłużnych USD
• PKOPLYN - PKO Płynnościowy
• PKORUB - PKO Rubinowy
• PKOSTOBL - PKO Strategii Obligacyjnych FIZ
• PKOSURG - PKO Surowców Globalny
• PKOSZAF - PKO Szafirowy
• PKOSZMA - PKO Szmaragdowy
• PZUARR - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
• PZUARW - PZU Akcji Rynków Wschodzących
• PZUASD - PZU Akcji Spółek Dywidendowych
• PZUBI - PZU SEJF Plus
• PZUDAK - PZU Dłużny Aktywny
• PZUDLUZ - PZU SFIO UNIVERSUM
• PZUDRW - PZU Dłużnych Rynków Wschodzących
• PZUGOK - PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
• PZUGOT - SPZU GOTÓWKOWY
• PZUKRAK - PZU Akcji KRAKOWIAK
• PZUMAZUR - PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
• PZUMISS - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
• PZUNE - PZU Akcji NOWA EUROPA
• PZUOA - Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia w ramach funduszu PZU FIO Parasolowy
• PZUOM - PZU FIO Ochrony Majątku
• PZUPOLON - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
• PZUTMT - PZU Telekomunikacja Media Technologia
• PZUZR - PZU ZRÓWNOWAŻONY


mWIG40    WIG    NIF
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
18.07.2018
nazwa kurs zm% wol
 WXF5,7810,71710 
 AWB1,2810,38600 
 CLE0,3310,0200 
 PLZ2,309,5100 
 WIK0,548,042480 
 KPX1,19-40,5732444 
 DRE0,31-18,41200 
 06N0,26-16,1231 
 HUB0,44-15,416999 
 KZS3,00-15,06252305 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 CDR209,804,3109 340 
 PEO101,65-0,849 709 
 PKN84,060,244 684 
 PKO37,14-0,735 962 
 PZU37,800,235 619 
R E K L A M A