#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   ZNALEZIONE WALORY

• UAME - UniAkcje Wzrostu
• UAMS - UniAkcje Małych i Średnich Spółek
• UNIABIO - UniAkcje Biopharma
• UNIADYW - UniAkcje Dywidendowy
• UNIAKPIE - UniAktywny Pieniężny
• UNIASGLO - UniAkcje Selektywny Globalny
• UNIATUR - UniAkcje Turcja
• UNIDOLU - UniDolar Pieniężny
• UNIDW - UniAkcje: Daleki Wschód
• UNIEURIBO - UniEURIBOR
• UNIGAPOL - UniGotówkowy Aktywa Polskie
• UNIKOR1 - UniKorona Zrównoważony FIO
• UNIKOR2 - UniKorona Pieniężny FIO
• UNIKOR3 - UniKorona Akcje FIO
• UNIKOR5 - UniKorona Obligacje FIO
• UNILOK - UniLokata
• UNINE - UniAkcje Nowa Europa FIO
• UNISGBD - SGB Dłużny
• UNISGBGOT - SGB Gotówkowy
• UNISGBZAG - SGB Zagraniczny
• UNITTD - UniObligacje Aktywny
• UNIWIBID - UniWIBID Plus
• UNSW - UniStabilny Wzrost
• UONE - UniObligacje Nowa Europa


mWIG40    WIG    NIF
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
20.04.2018
nazwa kurs zm% wol
 ALM0,2321,14930 
 QNT17,7010,61559 
 EUC16,458,93522 
 PLZ3,958,255 
 SHG0,496,560 
 CZT0,45-23,7127406 
 DRE0,74-12,9501 
 OPF1,02-8,930086 
 IPO1,74-7,518595 
 FFI1,29-6,55800 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PZU43,02-2,279 317 
 PKN87,90-1,357 955 
 PEO121,55-0,853 858 
 PKO40,84-1,937 420 
 PGN6,03-2,135 849 
R E K L A M A