#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   ZNALEZIONE WALORY

• UAME - UniAkcje Wzrostu
• UAMS - UniAkcje Małych i Średnich Spółek
• UNIADYW - UniAkcje Dywidendowy
• UNIATUR - UniAkcje Turcja
• UNIDOLU - UniDolar Pieniężny
• UNIDW - UniAkcje: Daleki Wschód
• UNIEURIBO - UniEURIBOR
• UNIKOR1 - UniKorona Zrównoważony FIO
• UNIKOR2 - UniKorona Pieniężny FIO
• UNIKOR3 - UniKorona Akcje FIO
• UNIKOR5 - UniKorona Obligacje FIO
• UNILOK - UniLokata
• UNINE - UniAkcje Nowa Europa FIO
• UNISGBGOT - SGB Gotówkowy
• UNITTD - UniObligacje Aktywny
• UNIWIBID - UniWIBID Plus
• UNSW - UniStabilny Wzrost
• UONE - UniObligacje Nowa Europa


mWIG40    WIG    NIF
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
13.12.2017
nazwa kurs zm% wol
 KRS0,02100,0218576 
 ARC2,0520,683000 
 SET5,8413,4313 
 BRA7,1512,147247 
 LRQ14,959,59857 
 MNI0,03-25,090253 
 FOT0,10-16,726373 
 GRT0,63-11,349 
 REG0,19-9,58150 
 RHD0,21-8,711219 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 KGH103,701,167 736 
 CDR99,508,554 956 
 PKN105,600,640 131 
 PKO42,04-0,535 241 
 PZU43,71-0,131 315 
R E K L A M A