#bl
#bl
#bl
» 
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE FUNDUSZY EMERYTALNYCH

 AMPLICO
Notowania Informacje Ogólne Wykresy Portfel

Pełna nazwa: Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny (d. AIG OFE)
Agent transferowy: we własnym zakresie
Depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Opłata dystrybucyjna: Było 8,5% składki. Obecnie zgodnie z usawą 7 proc do 2010r. obniżana stopniowo do 3,5 proc. w 2014r.
Opłata za zarządzanie: 0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami: Rafał Mikusiński
       
Towarzystwo zarządzające:  
Pełna nazwa: AMPLICO PTE S.A.
Adres: 00-450 Warszawa; Przemysłowa 26
tel. 022 523 55 00, fax: 022 622 16 66
infolinia: 0-801-14-14-14
e-mail: info@aig-pte.pl
Adres WWW: www.aig-pte.pl
Prezes: Rafał Mikusiński

Wybierz fundusz emerytalny:

R E K L A M A