#bl
#bl
#bl
» 
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE FUNDUSZY EMERYTALNYCH

 ALLIANZ
Notowania Informacje Ogólne Wykresy Portfel

Pełna nazwa: Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz
Agent transferowy: Pekao Financial Services sp.z.o.o
Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.
Opłata dystrybucyjna: Było w 2005 - 5,0%, 4,0-2005-2013 r., 3,5 - od 2014 r. Obecnie zgodnie z ustawa 7 proc do 2010 r. obniżnana stopniowo do 3,5 proc w 2014 r.
Opłata za zarządzanie: 0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami: Paweł Wilkowiecki, Rafał Trzop, Grzegorz Zubrzycki
       
Towarzystwo zarządzające:  
Pełna nazwa: PTE ALLIANZ S.A.
Adres: 02-685 Warszawa; Rodziny Hiszpańskich 1
tel. (0-22) 567 46 00, Fax: (0-22) 529 46 49
infolinia: 0-801-11-22-33
e-mail: ofe@allianz.pl
Adres WWW: www.allianz.pl/pte
Prezes: Agnieszka Nogajczyk-Siemeonow

Wybierz fundusz emerytalny:

R E K L A M A