#bl
#bl
#bl
» 
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE FUNDUSZY EMERYTALNYCH

 WARTA
Notowania Informacje Ogólne Wykresy Portfel

Pełna nazwa: Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA ( d.DOM)
Agent transferowy: we własnym zakresie
Depozytariusz: Pekao S.A.
Opłata dystrybucyjna: (Było - 8,9%, po 2 latach 4,5%) Obecnie 4,5- do 2012 r.,4,375- w 2013 r., 3,5 - do 2014 r. ** opłaty dla członków o stażu pow. 24 mcy.
Opłata za zarządzanie: 0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami: Tadeusz Gacyk
       
Towarzystwo zarządzające:  
Pełna nazwa: PTE WARTA S.A.
Adres: 00-805 Warszawa; Chmielna 85/87
tel. 022 58 28 900, fax: 022 58 28 950
infolinia: 0-801-366-366
e-mail: info@ptewarta.pl
Adres WWW: www.ptewarta.pl
Prezes: Marek Jandziński

Wybierz fundusz emerytalny:

R E K L A M A