#bl
#bl
#bl
» 
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE FUNDUSZY EMERYTALNYCH

 NORDEA
Notowania Informacje Ogólne Wykresy Portfel

Pełna nazwa: Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny
Agent transferowy: Atlantic Fund Services Sp. z o.o.
Depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Opłata dystrybucyjna: 7% (od 1 kwietnia 2004 r.) 7% kwoty wplaconych składek w okresie od 1.04.2004 do 31.12.2010, 6,125% kwoty wpl. składek w roku 2011, 5,25% kwoty wpl. składek w roku 2012, 4,375% kwoty wpl. składek w roku 2013, 3,5% kwoty wpl. składek od roku 2014.
Opłata za zarządzanie: 0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami: Paweł Wilkowiecki, Dyrektor Departamentu Inwestycji
       
Towarzystwo zarządzające:  
Pełna nazwa: NORDEA PTE S.A.
Adres: 00-867 Warszawa; Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum)
tel. 022 541 00 00, fax: 022 541 00 01
infolinia: 0-801-306-306
e-mail: info@nordeapolska.pl
Adres WWW: www.nordeapolska.pl
Prezes: Mariusz Sobiech

Wybierz fundusz emerytalny:

R E K L A M A