#bl
#bl
#bl
» 
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE FUNDUSZY EMERYTALNYCH

 AEGON
Notowania Informacje Ogólne Wykresy Portfel

Pełna nazwa: AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny
Agent transferowy: Pekao Financial Services sp. z o.o.
Depozytariusz: Bank Pekao S.A.
Opłata dystrybucyjna: Członkowie o stażu dłuższym niż 24 m-ce przed 01.04.2008 r., do: 2010-7%; 2011-5,9%; 2012-5,25; 2013-4,375%; od 2014-3,5% wpłaconej składki. Pozostali do 2010-7%; 2011-6,125%, w kolejnych latach- jak wyżej.
Opłata za zarządzanie: 0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami: Robert Woźny
       
Towarzystwo zarządzające:  
Pełna nazwa: AEGON PTE S.A.
Adres: 02-675 Warszawa; Wołoska 5
tel. 0801 300 900, 022 592 10 00
infolinia:
e-mail: pte@aegon.pl
Adres WWW: www.aegon.pl
Prezes: Jarosław Kubiak

Wybierz fundusz emerytalny:

R E K L A M A