#bl
#bl
#bl
» 
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE FUNDUSZY EMERYTALNYCH

 BANKOWY
Notowania Informacje Ogólne Wykresy Portfel

Pełna nazwa: PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny
Agent transferowy: PKO BP Finat Sp. z o.o.
Depozytariusz: BRE Bank S.A.
Opłata dystrybucyjna: 3,5%
Opłata za zarządzanie: 0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami: Adam Kałdus
       
Towarzystwo zarządzające:  
Pełna nazwa: PKO BP Bankowy PTE S.A.
Adres: 02-515 Warszawa; Puławska 15 15
tel. 022 580-37-00, fax: 022 580-23-00
infolinia: 0-801-10-10-10
e-mail: bok@bankowy.pl
Adres WWW: www.ofe.pl
Prezes: Piotr Pisarewicz

Wybierz fundusz emerytalny:

R E K L A M A