#bl
#bl
#bl
» 
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE FUNDUSZY EMERYTALNYCH

 POLSAT
Notowania Informacje Ogólne Wykresy Portfel

Pełna nazwa: Otwarty Fundusz Emerytalny POLSAT
Agent transferowy: OBSŁUGA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o
Depozytariusz: BRE Bank S.A.
Opłata dystrybucyjna: Od 1.04.2004 r. do 31 grudnia 2010 r. 7 proc.; potem maleje co roku aż do 3,5 proc. od 1 stycznia 2014 r.
Opłata za zarządzanie: 0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami: Wojciech Olszewski
       
Towarzystwo zarządzające:  
Pełna nazwa: PTE POLSAT S.A.
Adres: 04-028 Warszawa; Al. Stanów Zjednoczonych 61a
tel. 022 516 24 01, 516 24 02, fax: 022 516 24 17
infolinia: 022 541 75 70
e-mail: ptepolsat@ptepolsat.com.pl
Adres WWW: www.ptepolsat.com.pl
Prezes: Anna Horsecka

Wybierz fundusz emerytalny:

R E K L A M A