#bl
#bl
#bl
» 
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE FUNDUSZY EMERYTALNYCH

 PZU
Notowania Informacje Ogólne Wykresy Portfel

Pełna nazwa: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ZŁOTA JESIEŃ
Agent transferowy: Centrum Informatyki Grupy PZU SA
Depozytariusz: Pekao S.A.
Opłata dystrybucyjna: Było 9%, po dwóch latach 7%, po 15 latach 3%. Teraz zgodnie z ustawą od 1.04.2004 r. 7 proc. do 2010 r. i potem maleje do 3,5 proc. do 2014 r.
Opłata za zarządzanie: 0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami: PZU Asset Management SA
       
Towarzystwo zarządzające:  
Pełna nazwa: PTE PZU S.A.
Adres: 00-133 Warszawa; Al. Jana Pawła II 24
tel. 022 582 29 00, fax: 022 582 29 05
infolinia: 0 801-102-102
e-mail: ptepzu@ptepzu.pl
Adres WWW: www.ptepzu.pl
Prezes: Jakub Tropiło

Wybierz fundusz emerytalny:

R E K L A M A