#bl
#bl
#bl
» 
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE FUNDUSZY EMERYTALNYCH

 SKARBIEC-EMERYTURA
Notowania Informacje Ogólne Wykresy Portfel

Pełna nazwa: Otwarty Fundusz Emerytalny SKARBIEC-EMERYTURA
Agent transferowy: ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Depozytariusz: Bank BPH S.A.
Opłata dystrybucyjna: (było 7,5%, po 2 latach 5,9%) Obecnie od 1.04.2004 - 7%, po 2 latach 5,9% do 2011, 5,25% w 2012, 4,357 w 2013, 3,5% od 2014* - dla osób ze stażem 24 mce
Opłata za zarządzanie: 0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami: Grzegorz Zatryb
       
Towarzystwo zarządzające:  
Pełna nazwa: PTE SKARBIEC- EMERYTURA S.A.
Adres: 00-695 Warszawa; Nowogrodzka 47A
tel. 022 521 30 00, fax: 022 521 30 01
infolinia: 0 801 801 102
e-mail: info@skarbiec-emerytura.pl
Adres WWW: www.skarbiec-emerytura.pl
Prezes: wiceprezes Grzegorz Zatryb

Wybierz fundusz emerytalny:

R E K L A M A