#bl
#bl
#bl
» 
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE FUNDUSZY EMERYTALNYCH

 AXA
Notowania Informacje Ogólne Wykresy Portfel

Pełna nazwa: AXA OFE (dawniej: Winterthur, Credit Suisse OFE)
Agent transferowy: we własnym zakresie
Depozytariusz: Bank Rozwoju Eksportu S.A.
Opłata dystrybucyjna: Obecnie 9%; po 3 latach - 5,25%; po 10 latach - 5%; pow. 20 lat - 3,5% Fundusz zastrzegł że jeśli stawka przewyższa poziom z ustawy, wówczas prowizje narzucono z ustawy. De facto 9-proc. obniżona zostaje do 7 proc.
Opłata za zarządzanie: 0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami: Robert Ganczarek
       
Towarzystwo zarządzające:  
Pełna nazwa: AXA PTE S.A. (d. Winterthur, CREDIT SUISSE PTE S.A.)
Adres: 00-867 Warszawa; Chłodna 51
tel. 022 555 00 00, fax: 022 555 05 00
infolinia: 0-801-200-200
e-mail: emerytury@axa-polska.pl
Adres WWW: http://www.axa-polska.pl
Prezes: członkowie zarządu: Robert Garnczarek, Piotr Mataczyński, Kacper Niziołek

Wybierz fundusz emerytalny:

R E K L A M A