#bl
#bl
#bl
» 
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE FUNDUSZY EMERYTALNYCH

 GENERALI
Notowania Informacje Ogólne Wykresy Portfel

Pełna nazwa: GENERALI Otwarty Fundusz Emerytalny (d. ZURICH OFE)
Agent transferowy: Generali Finance Sp. z o.o.
Depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Opłata dystrybucyjna: 7%; od 6 roku - 6,125%; od 7 roku - 5,25%; od 8 roku - 4,375%; od 9 roku - 3,5%
Opłata za zarządzanie: 0,045% w skali miesiąca; 0,6% rocznie
Zarządzający aktywami: Artur Olech
       
Towarzystwo zarządzające:  
Pełna nazwa: GENERALI PTE S.A.
Adres: 02-676 Warszawa; Postępu 15
tel. 022 543 05 43, fax: 022 541 20 01
infolinia: 0 801 343 343
e-mail: centrumklienta@generali.pl
Adres WWW: www.generali.pl
Prezes: Werner Moertel

Wybierz fundusz emerytalny:

R E K L A M A