#bl
#bl
#bl
» 
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE FUNDUSZY EMERYTALNYCH

 POCZTYLION
Notowania Informacje Ogólne Wykresy Portfel

Pełna nazwa: Otwarty Fundusz Emerytalny POCZTYLION
Agent transferowy: Agent transferowy - wewnętrzny
Depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Opłata dystrybucyjna: 7% w latach 2004-2010, 6,125% w 2011, 5,25% w 2012, 4,375% w 2013, 3,5% składek od roku 2014 r.
Opłata za zarządzanie: 0,045% w skali miesiąca
Zarządzający aktywami: Andrzej Bąk
       
Towarzystwo zarządzające:  
Pełna nazwa: POCZTYLION-ARKA PTE S.A. (d.POCZTOWO-BANKOWE PTE S.A.)
Adres: 00-513 Warszawa; Nowogrodzka 11
tel. 022 529 00 90, fax: 022 529 00 95
infolinia: 0-801-101-801
e-mail:  
Adres WWW: www.pocztylion.pl
Prezes:

Wybierz fundusz emerytalny:

R E K L A M A