#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

APATOR (APT) « powrót 
 Dywidenda za rok 2016 2017
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
1,10 1,20
 Efektywność dywidendy (1) 3,16% 4,62%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
21.06.2017r. 11.06.2018r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,11 0,00
 Daty wypłaty dywidendy 04.07.2017r. 25.06.2018r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 36 417 730,80 39 728 433,60
 Zysk netto [PLN] 77 708 382,11 52 982 322,17
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 46,86% 74,98%
 Data NWZA 12.06.2017r. 28.05.2018r.
 Uwagi na poczet dywidendy z zysku za 2016 rok wypłacona została w grudniu 2016 roku zaliczka w wysokości 0,35 zł (ustalenie prawa do zaliczki - 30 listopada 2016 r., wypłata zaliczki - 7 grudnia 2016 r.). Pozostała deklarowana kwota dywidendy, w wysokości 0,75 zł brutto na akcję na poczet dywidendy z zysku za 2017 rok została wypłacona w grudniu 2017 roku zaliczka w wys. 0,35 zł brutto na akcję (ustalenie prawa do zaliczki na poczet dywidendy - 15.12.2017 r., wypłata - 22.12.2017 r.); do wypłaty pozostanie 0,85 zł na akcję


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
19.09.2018
nazwa kurs zm% wol
 OPF0,4521,6125842 
 EMT1,5216,9437436 
 GRI0,7312,35023008 
 RHD0,2812,050 
 ATM10,5510,414570 
 ITM1,43-21,036124 
 PGO4,20-16,0825 
 SHG0,43-12,21000 
 SKT0,31-11,413151 
 AGT3,33-7,0500 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKN98,50-1,6147 115 
 PKO42,103,7110 246 
 PEO110,302,895 380 
 PZU39,621,192 166 
 KGH87,402,270 611 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
1AT kupuj Vestor DM
WLT wycena Vestor DM
XTB wycena East Value Research
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2018 PLY 6 834 600 750 100
2019 PLY 6 979 400 783 400
2020 PLY 7 102 900 820 600
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
CHP inne 0
GNG kupno 25 000
GNG kupno 6 000
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 TBL44,4044,400,00
 CRJ65,00100,0053,85
 SVRS17,0018,005,88
 MLS27,0027,000,00
 PBT1,501,9932,67
R E K L A M A