#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ECHO (ECH) « powrót 
 Dywidenda za rok 2016 2017
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
1,35 0,50
 Efektywność dywidendy (1) 24,11% 10,20%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
05.07.2017r. 04.05.2018r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,10 -0,07
 Daty wypłaty dywidendy 21.07.2017r. 11.05.2018r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 557 132 285,70 206 345 291,00
 Zysk netto [PLN] 275 522 760,88 632 496 013,86
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 202,21% 32,62%
 Data NWZA 29.06.2017r. 25.04.2018r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 557.132.285,70 zł = 270.365.911,83 zł z zysku za 2016 r. + 80.421.082,87 zł z funduszu rezerwowego + 206.345.291,00 zł z kapitału zapasowego; spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w łącznej kwocie 350.786.994,70 zł, co daje 0,85 zł na akcję. Zaliczkę wypłacono w dwóch ratach. Pierwsza w wys. 0,69 zł na akcję (łącznie 284.756.501,58 zł) 29 grudnia 2016 r., druga w wys. 0,16 zł (łącznie 66.030.493,12 zł) - 26 czerwca 2017 r.; do wypłaty posotało 0,50 zł na akcję -


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
16.08.2018
nazwa kurs zm% wol
 CIG1,4514,210041125 
 INP5,208,3
 AGT4,507,76288 
 ABM11,156,2589 
 SGN3,555,77102 
 SHG0,41-14,64603 
 KPX1,90-9,51005670 
 ITB0,29-9,41014 
 RES0,30-9,17000 
 06N0,31-8,823 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKN97,12-0,795 351 
 PEO113,60-1,260 312 
 PKO40,161,957 247 
 KGH87,40-2,349 488 
 PZU41,10-1,235 563 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
PLY wycena Haitong Bank
JSW podtrzymana Haitong Bank
LWB kupuj Haitong Bank
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2020 CMR 1 422 000 76 100
2019 AML 1 848 000 9 100
2018 AML 1 767 000 9 600
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
ACT kupno 3 595
ALI kupno 62 501
ALI kupno 17 499
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 CRJ65,00100,0053,85
 SVRS17,0018,005,88
 MLS27,0027,000,00
 PBT1,501,9932,67
 THD12,0011,20-6,67
R E K L A M A