#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

K2INTERNT (K2I) « powrót 
 Dywidenda za rok 2016 2017
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
1,00 1,00
 Efektywność dywidendy (1) 6,58% 7,91%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
16.08.2017r. 27.08.2018r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
0,09 -0,20
 Daty wypłaty dywidendy 10.11.2017r. 23.11.2018r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 2 485 032,00 2 485 032,00
 Zysk netto [PLN] -235 308,20 15 619,78
 Zysk/dywidendy łącznie (4) -1 056,08% 15 909,52%
 Data NWZA 20.06.2017r. 19.06.2018r.
 Uwagi dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego łączna kwota dywidendy 2.485.032,00 zł = 15.619,78 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 2.469.412,22 zł z kapitału zapasowego


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
21.09.2018
nazwa kurs zm% wol
 INL3,7022,938359 
 GTN0,2613,023040588 
 APN11,409,6925 
 KSG1,028,513635 
 PHN10,808,06283 
 CTG0,08-20,0530 
 MSP6,00-10,53011 
 PBG0,09-10,01617590 
 ALC4,20-9,5162703 
 FFI0,10-9,1125778 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKN97,640,7716 828 
 PKO41,50-0,9706 748 
 PZU39,46-1,4489 916 
 PEO107,80-3,5426 723 
 CDR193,702,1375 113 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
KRU wycena DM mBank
1AT kupuj Vestor DM
LWB kupuj Santander BM
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2018 PLY 6 834 600 750 100
2019 PLY 6 979 400 783 400
2020 PLY 7 102 900 820 600
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
CHP inne 0
GNG kupno 25 000
GNG kupno 6 000
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 TBL44,4044,400,00
 CRJ65,00100,0053,85
 SVRS17,0018,005,88
 MLS27,0027,000,00
 PBT1,501,9932,67
R E K L A M A