#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ZYWIEC (ZWC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2016 2017
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
29,00 26,00
 Efektywność dywidendy (1) 6,47% 5,35%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
27.04.2017r. 23.04.2018r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-8,00 0,00
 Daty wypłaty dywidendy 17.05.2017r. 10.05.2018r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 297 868 773,00 267 054 762,00
 Zysk netto [PLN] 300 464 143,59 261 718 161,66
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 99,14% 102,04%
 Data NWZA 19.04.2017r. 12.04.2018r.
 Uwagi łaczna kwota dywidendy 297.868.773 zł = 290.224.291,09 zł tj. część zysku za 2016 r. + 7.644. 481,91 zł tj. cały fundusz rezerwowy; na podst. uchwały z dn. 20 września 2016 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112.984.707,00 zł (11,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016; ustalenie prawa do dywidendy 9.11.2016 r.; wypłata dywidendy 16.11.2016 r.; do wypłaty 17 maja 2017 r. pozostanie 18,00 zł na akcję łaczna kwota dywidendy 267.054.762 zł = 256.814.909,50 zł tj. część zysku za 2016 r. + 10.239.852,50 zł tj. cały fundusz rezerwowy; na podst. uchwały z dn. 3 października 2017 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112.984.707,00 zł (11,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016; ustalenie prawa do dywidendy 22.11.2017 r.; wypłata dywidendy 29.11.2017 r.; do wypłaty pozostanie 15,00 zł na akcję


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
19.09.2018
nazwa kurs zm% wol
 OPF0,4521,6125842 
 EMT1,5216,9437436 
 GRI0,7312,35023008 
 RHD0,2812,050 
 ATM10,5510,414570 
 ITM1,43-21,036124 
 PGO4,20-16,0825 
 SHG0,43-12,21000 
 SKT0,31-11,413151 
 AGT3,33-7,0500 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKN98,50-1,6147 115 
 PKO42,103,7110 246 
 PEO110,302,895 380 
 PZU39,621,192 166 
 KGH87,402,270 611 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
1AT kupuj Vestor DM
WLT wycena Vestor DM
XTB wycena East Value Research
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2018 PLY 6 834 600 750 100
2020 PLY 7 102 900 820 600
2019 PLY 6 979 400 783 400
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
CHP inne 0
GNG kupno 25 000
GNG kupno 6 000
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 TBL44,4044,400,00
 CRJ65,00100,0053,85
 SVRS17,0018,005,88
 MLS27,0027,000,00
 PBT1,501,9932,67
R E K L A M A