#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
 BDX (BUDIMEX) - wszystkie zlecenia sprzedaży z 15 min. opóźnieniem
   zobacz również wszystkie zlecenia kupna   
« powrót 
106,00 ......... 7 ............ 11:10:24
106,00 ......... 50 ........... 10:09:18
106,00 ......... 50 ........... 08:43:46
106,00 ......... 20 ........... 16:32:40
106,00 ......... 3000 ......... 16:55:34
106,00 ......... 290 .......... 16:58:12
106,00 ......... 316 .......... 16:59:58
106,00 ......... 29 ........... 16:59:58
106,20 ......... 379 .......... 16:58:12
106,40 ......... 12 ........... 08:31:17
106,40 ......... 468 .......... 16:58:12
________________________________________
106,60 ......... 20 ........... 09:30:15
106,60 ......... 58 ........... 16:58:06
106,60 ......... 556 .......... 16:58:12
106,80 ......... 646 .......... 16:58:12
107,00 ......... 25 ........... 09:40:04
107,00 ......... 18 ........... 10:06:32
107,00 ......... 25 ........... 09:21:55
107,00 ......... 50 ........... 16:48:58
107,00 ......... 21 ........... 16:52:52
107,00 ......... 300 .......... 16:53:25
________________________________________
107,00 ......... 735 .......... 16:58:12
107,40 ......... 2 ............ 16:56:03
107,80 ......... 40 ........... 14:42:24
107,80 ......... 10 ........... 08:30:15
108,00 ......... 10 ........... 16:19:31
108,00 ......... 20 ........... 14:51:51
108,40 ......... 5 ............ 09:52:19
108,40 ......... 20 ........... 09:31:47
108,40 ......... 50 ........... 11:42:46
108,80 ......... 12 ........... 08:30:02
________________________________________
109,00 ......... 40 ........... 16:08:46
109,00 ......... 50 ........... 16:44:51
109,00 ......... 2 ............ 08:30:02
109,60 ......... 40 ........... 08:30:24
109,80 ......... 40 ........... 15:54:42
109,80 ......... 2 ............ 16:42:34
109,80 ......... 13 ........... 16:08:20
110,00 ......... 63 ........... 16:37:20
110,00 ......... 37 ........... 10:31:45
110,00 ......... 8 ............ 16:48:39
________________________________________
110,00 ......... 40 ........... 08:30:00
110,00 ......... 100 .......... 10:06:09
110,20 ......... 20 ........... 09:32:47
111,00 ......... 23 ........... 08:30:09
111,00 ......... 8 ............ 09:20:19
112,00 ......... 10 ........... 08:30:11
112,00 ......... 70 ........... 16:11:55
113,00 ......... 28 ........... 08:30:08
113,80 ......... 28 ........... 13:49:02
114,00 ......... 10 ........... 10:41:44
________________________________________
115,40 ......... 10 ........... 13:01:40
116,20 ......... 10 ........... 12:42:07
117,40 ......... 30 ........... 08:30:10
117,80 ......... 40 ........... 15:39:50
118,00 ......... 10 ........... 08:30:16
118,00 ......... 50 ........... 09:22:45
118,00 ......... 50 ........... 12:18:38
118,00 ......... 10 ........... 08:30:06
118,00 ......... 20 ........... 14:52:26
118,80 ......... 5 ............ 12:10:30
________________________________________
119,00 ......... 18 ........... 09:39:32
120,00 ......... 238 .......... 10:50:30
120,00 ......... 35 ........... 09:44:26
120,00 ......... 70 ........... 08:30:14
120,00 ......... 10 ........... 09:24:52
120,00 ......... 21 ........... 08:31:39
120,00 ......... 113 .......... 08:30:09
121,00 ......... 11 ........... 09:37:22
121,00 ......... 11 ........... 15:16:47
121,40 ......... 22 ........... 10:17:54
________________________________________
121,60 ......... 18 ........... 11:14:42
121,60 ......... 5 ............ 08:30:01
121,80 ......... 85 ........... 10:19:00
121,80 ......... 12 ........... 16:48:05
122,00 ......... 212 .......... 08:30:17
122,00 ......... 87 ........... 09:22:49
122,00 ......... 80 ........... 13:24:42
122,00 ......... 26 ........... 14:05:58
122,00 ......... 15 ........... 10:47:47
122,80 ......... 10 ........... 08:30:11
________________________________________
123,00 ......... 20 ........... 08:30:06
124,00 ......... 28 ........... 08:30:03
124,00 ......... 40 ........... 08:30:18
124,00 ......... 400 .......... 09:05:45
125,00 ......... 12 ........... 14:35:06
125,20 ......... 4 ............ 16:57:14
126,00 ......... 21 ........... 14:40:24
126,00 ......... 89 ........... 11:20:45
126,40 ......... 45 ........... 12:25:39
127,00 ......... 50 ........... 14:02:02
________________________________________
127,60 ......... 40 ........... 15:40:55
128,00 ......... 10 ........... 10:18:35
128,00 ......... 10 ........... 08:30:22
128,00 ......... 55 ........... 12:52:17
129,00 ......... 117 .......... 16:03:05
129,00 ......... 67 ........... 14:07:23
129,00 ......... 60 ........... 12:26:32
129,00 ......... 13 ........... 08:30:08
129,60 ......... 4 ............ 16:54:20
129,80 ......... 30 ........... 08:30:01
________________________________________
130,00 ......... 6 ............ 09:01:39
130,00 ......... 50 ........... 08:30:26
130,00 ......... 10 ........... 08:30:33
130,00 ......... 10 ........... 08:30:00
131,80 ......... 40 ........... 12:01:09
132,00 ......... 30 ........... 08:30:07
133,00 ......... 47 ........... 08:30:12
133,00 ......... 12 ........... 14:36:16
133,60 ......... 19 ........... 08:36:14
134,00 ......... 4 ............ 09:04:27
________________________________________
134,00 ......... 10 ........... 08:30:34
134,80 ......... 30 ........... 09:50:38
135,00 ......... 10 ........... 09:12:41
135,00 ......... 40 ........... 10:19:59
136,00 ......... 23 ........... 14:25:42
136,20 ......... 370 .......... 11:55:01
138,00 ......... 100 .......... 08:30:11
138,00 ......... 20 ........... 11:59:42
139,20 ......... 20 ........... 13:04:04
140,00 ......... 60 ........... 08:30:22
________________________________________
141,00 ......... 88 ........... 09:11:57
141,60 ......... 9 ............ 13:59:24
141,80 ......... 22 ........... 15:14:44
143,00 ......... 25 ........... 08:30:00
143,40 ......... 22 ........... 12:34:49
143,40 ......... 10 ........... 09:42:00
144,00 ......... 31 ........... 09:19:48
144,20 ......... 38 ........... 09:19:47
144,80 ......... 14 ........... 08:30:29
145,00 ......... 200 .......... 09:59:56
________________________________________
146,00 ......... 94 ........... 11:04:58
146,00 ......... 11 ........... 09:55:57
146,00 ......... 32 ........... 15:33:45
146,80 ......... 200 .......... 12:58:36
148,00 ......... 22 ........... 16:53:41
148,00 ......... 28 ........... 15:54:13
148,00 ......... 10 ........... 11:29:56
148,00 ......... 46 ........... 13:09:41
  148,00 ......... 26 ........... 14:44:09
148,00 ......... 28 ........... 14:08:12
________________________________________
148,00 ......... 29 ........... 15:04:34
148,00 ......... 58 ........... 15:29:15
148,00 ......... 27 ........... 16:14:19
148,00 ......... 15 ........... 13:24:56
149,00 ......... 1000 ......... 13:54:25
149,00 ......... 60 ........... 11:20:35
149,20 ......... 30 ........... 10:26:23
149,40 ......... 20 ........... 14:35:37
150,00 ......... 10 ........... 08:30:34
150,00 ......... 16 ........... 09:30:00
________________________________________
150,00 ......... 10 ........... 13:08:13
151,20 ......... 8 ............ 10:21:17
154,00 ......... 17 ........... 14:37:59
155,00 ......... 7 ............ 08:47:37
155,00 ......... 50 ........... 11:45:33
155,00 ......... 12 ........... 11:00:30
155,00 ......... 20 ........... 10:27:02
155,00 ......... 15 ........... 14:37:02
155,20 ......... 17 ........... 09:21:24
156,00 ......... 46 ........... 10:28:56
________________________________________
156,00 ......... 52 ........... 10:38:47
156,00 ......... 68 ........... 11:31:48
157,00 ......... 24 ........... 16:27:04
158,00 ......... 30 ........... 10:05:09
158,00 ......... 27 ........... 13:55:05
158,40 ......... 9 ............ 09:00:22
158,60 ......... 8 ............ 16:24:29
159,00 ......... 50 ........... 11:29:21
159,00 ......... 24 ........... 10:00:04
160,00 ......... 4 ............ 09:00:49
________________________________________
160,00 ......... 10 ........... 08:30:16
160,00 ......... 10 ........... 08:30:16
160,00 ......... 8 ............ 12:19:11
160,00 ......... 10 ........... 08:30:08
160,00 ......... 8 ............ 08:30:01
160,80 ......... 13 ........... 13:36:59
162,00 ......... 10 ........... 11:50:34
162,00 ......... 28 ........... 10:51:30
162,00 ......... 15 ........... 13:20:20
162,80 ......... 7 ............ 14:13:50
________________________________________
163,00 ......... 19 ........... 13:09:08
163,00 ......... 200 .......... 13:52:16
163,00 ......... 62 ........... 09:42:43
164,00 ......... 7 ............ 16:07:49
164,00 ......... 100 .......... 09:43:36
164,00 ......... 18 ........... 11:19:08
164,00 ......... 58 ........... 12:50:11
164,00 ......... 57 ........... 13:51:09
164,00 ......... 28 ........... 15:40:19
164,00 ......... 83 ........... 13:40:23
________________________________________
164,00 ......... 29 ........... 11:43:11
164,00 ......... 87 ........... 13:47:33
164,20 ......... 9 ............ 16:07:18
168,00 ......... 111 .......... 16:00:06
168,00 ......... 29 ........... 12:17:52
168,00 ......... 26 ........... 13:32:42
170,00 ......... 63 ........... 08:30:32
171,00 ......... 20 ........... 12:52:22
173,00 ......... 4 ............ 10:59:29
173,00 ......... 15 ........... 16:27:48
________________________________________
175,00 ......... 5 ............ 08:30:16
175,00 ......... 41 ........... 08:30:19
180,00 ......... 400 .......... 11:32:49
180,00 ......... 35 ........... 16:31:45
180,00 ......... 500 .......... 08:30:00
180,00 ......... 14 ........... 11:17:57
181,20 ......... 25 ........... 08:30:04
182,00 ......... 145 .......... 15:54:46
185,00 ......... 40 ........... 12:02:05
185,60 ......... 25 ........... 12:02:48
________________________________________
186,00 ......... 1 ............ 08:53:09
186,40 ......... 30 ........... 12:03:33
187,00 ......... 59 ........... 09:24:46
187,00 ......... 35 ........... 12:04:18
187,20 ......... 230 .......... 08:30:06
187,80 ......... 30 ........... 12:05:03
188,00 ......... 9 ............ 08:30:58
188,00 ......... 17 ........... 08:30:28
188,00 ......... 10 ........... 10:06:50
188,00 ......... 121 .......... 11:17:35
________________________________________
188,60 ......... 32 ........... 13:34:36
188,80 ......... 236 .......... 09:15:11
189,20 ......... 11 ........... 09:07:52
190,00 ......... 124 .......... 08:30:00
190,00 ......... 11 ........... 11:13:17
191,20 ......... 20 ........... 08:30:08
192,00 ......... 55 ........... 08:42:57
193,80 ......... 7 ............ 08:30:22
199,00 ......... 183 .......... 13:03:47
199,00 ......... 209 .......... 08:30:11
________________________________________
199,00 ......... 5 ............ 08:30:11
200,00 ......... 6 ............ 16:08:51
204,00 ......... 6 ............ 08:30:22
205,00 ......... 6 ............ 14:23:06
205,00 ......... 222 .......... 11:41:23
205,00 ......... 250 .......... 08:30:11
205,00 ......... 226 .......... 09:48:36
209,00 ......... 562 .......... 10:22:15
210,00 ......... 56 ........... 08:30:00
210,00 ......... 41 ........... 08:30:09
________________________________________
213,50 ......... 22 ........... 08:30:18
214,00 ......... 7 ............ 08:30:02
215,00 ......... 10 ........... 08:30:10
215,00 ......... 10 ........... 08:30:10
220,00 ......... 10 ........... 08:30:10
220,00 ......... 10 ........... 08:30:10
220,00 ......... 10 ........... 08:30:10
220,00 ......... 10 ........... 08:30:10
221,50 ......... 2 ............ 08:30:58
222,00 ......... 120 .......... 10:06:25
________________________________________
222,50 ......... 27 ........... 08:30:20
222,50 ......... 31 ........... 08:30:20
225,00 ......... 53 ........... 08:30:58
225,00 ......... 50 ........... 08:30:58
226,50 ......... 3 ............ 14:04:34
230,00 ......... 32 ........... 08:30:58
230,00 ......... 407 .......... 11:05:18
230,00 ......... 557 .......... 08:30:08
233,00 ......... 23 ........... 11:34:12
233,00 ......... 5 ............ 12:35:09
________________________________________
235,00 ......... 220 .......... 08:30:58
236,00 ......... 65 ........... 16:45:23
240,00 ......... 50 ........... 08:30:58
245,00 ......... 8 ............ 09:02:17
249,00 ......... 4 ............ 08:30:15
250,00 ......... 8 ............ 08:30:02
251,50 ......... 27 ........... 09:02:47
255,00 ......... 27 ........... 08:30:58
256,00 ......... 35 ........... 08:30:58
260,00 ......... 90 ........... 15:01:15
________________________________________
275,00 ......... 5 ............ 08:30:58
275,50 ......... 100 .......... 08:30:58
285,00 ......... 170 .......... 08:30:58
289,00 ......... 22 ........... 08:30:58
600,00 ......... 1 ............ 11:56:45
« powrót 


R E K L A M A