#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   NOTOWANIA CIĄGŁE - SPÓŁKI Z GRUPY WIG20

Tabela notowań pozwoli Ci śledzić bieżące notowania giełdowe opóźnione o 15 minut w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Tabele z notowaniami aktualizowane są automatycznie przez system.
   WERSJA PEŁNA NOTOWAŃ STATYSTYKI Kliknij nazwę kolumny aby posortować
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres17:30 62,75 63,45 63,45 62,25 62,60 -0,2 1 831 931 114 729 182
wykres17:30 219,80 220,00 224,60 218,40 224,60 2,2 474 792 106 328 819
wykres17:30 189,70 191,00 199,70 190,00 193,70 2,1 1 927 480 375 112 897
wykres17:30 22,28 22,36 22,36 21,92 22,16 -0,5 4 799 545 106 206 710
wykres17:30 7,83 7,85 7,90 7,60 7,61 -2,8 3 262 632 24 976 380
wykres17:30 19,70 19,70 19,80 19,20 19,20 -2,5 1 520 513 29 288 306
wykres17:30 68,46 68,68 69,90 68,00 68,72 0,4 1 808 627 124 455 398
wykres17:30 87,18 88,50 90,60 88,50 89,50 2,7 3 796 857 339 863 473
wykres17:30 73,58 73,82 74,64 73,00 73,12 -0,6 2 050 464 150 381 958
wykres17:30 8 595,00 8 640,00 8 930,00 8 570,00 8 700,00 1,2 36 528 318 153 295
wykres17:30 412,20 414,20 431,00 405,00 420,20 1,9 190 409 80 093 142
wykres17:30 4,43 4,44 4,53 4,39 4,45 0,5 13 507 224 60 170 659
wykres17:30 111,75 112,40 112,70 107,80 107,80 -3,5 3 941 287 426 722 802
wykres17:30 9,32 9,31 9,51 9,16 9,37 0,5 12 095 970 113 186 958
wykres17:30 5,94 5,95 6,14 5,91 6,05 1,9 27 976 641 169 186 692
wykres17:30 97,00 97,94 99,28 96,20 97,64 0,7 7 331 558 716 827 721
wykres17:30 41,86 42,19 42,38 41,29 41,50 -0,9 17 006 912 706 747 754
wykres17:30 40,00 40,06 40,30 39,46 39,46 -1,4 12 377 223 489 916 205
wykres17:30 376,20 378,60 382,00 372,20 373,40 -0,7 613 542 229 572 394
wykres17:30 1,74 1,74 1,74 1,70 1,71 -1,7 27 015 761 46 246 567


R E K L A M A