#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy jesteś za wprowadzeniem emerytur stażowych?
 
   PROFILE - OBLIGACJE

WS0922
  Pełna nazwa:   20-letnia obligacja przetargowa o oprocentowaniu stałym
  Data wykupu:   23.09.2022   Rodzaj obligacji:   oprocentowanie stałe
  Czas trwania:   20   Kupon:   5,75%
  Nominał:   1 000,00   Odsetki płatne:   rocznie
  Cena emisyjna:   844,93   Rodzaj sprzedaży:   przetarg
  Emisja:   400 000 000   ISIN:   PL0000102646
  Emitent:   Minister Finansów   Rynek notowań:   GPW
    Parkiet notowań:   Obligacje


R E K L A M A