#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE - OBLIGACJE

DS1017
  Pełna nazwa:   Obligacja dziesięcioletnia o oprocentowaniu stałym - przetargowa
  Data wykupu:   25.10.2017   Rodzaj obligacji:   oprocentowanie stałe
  Czas trwania:   10 lat   Kupon:   5,25%
  Nominał:   1 000,00   Odsetki płatne:   rocznie
  Cena emisyjna:   -   Rodzaj sprzedaży:   przetarg
  Emisja:   -   ISIN:   PL0000104543
  Emitent:   Minister Finansów   Rynek notowań:   GPW
    Parkiet notowań:   Obligacje


R E K L A M A