#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy istnieją różnice jakości produktów w Polsce i na Zachodzie?
 
   PROFILE - OBLIGACJE

WZ0118
  Pełna nazwa:   11-letnia obligacja skarbowa o oprocentowaniu zmiennym
  Data wykupu:   25.01.2018   Rodzaj obligacji:   oprocentowanie zmienne
  Czas trwania:   11   Kupon:   -
  Nominał:   1 000,00   Odsetki płatne:   półrocznie
  Cena emisyjna:   -   Rodzaj sprzedaży:   przetarg
  Emisja:   -   ISIN:   PL0000104717
  Emitent:   Minister Finansów   Rynek notowań:   GPW
    Parkiet notowań:   Obligacje


R E K L A M A