#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy jesteś za wprowadzeniem emerytur stażowych?
 
   PROFILE - OBLIGACJE

WS0437
  Pełna nazwa:   30-letnia obligacja przetargowa o oprocentowaniu stałym
  Data wykupu:   25.04.2037   Rodzaj obligacji:   oprocentowanie stałe
  Czas trwania:   30   Kupon:   5,00%
  Nominał:   1 000,00   Odsetki płatne:   rocznie
  Cena emisyjna:   -   Rodzaj sprzedaży:   przetarg
  Emisja:   -   ISIN:   PLOOOO104857
  Emitent:   Minister Finansów   Rynek notowań:   GPW
    Parkiet notowań:   Obligacje


R E K L A M A