#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy istnieją różnice jakości produktów w Polsce i na Zachodzie?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

WINVEST (WIS)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży279,00 4,00 24,00 0,00  0,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej535,00 -109,00 -9 770,00 -16,00  -3 584,00 
Zysk (strata) brutto-9 057,00 972,00 -8 919,00 1 026,00  -2 588,00 
Zysk (strata) netto-9 244,00 813,00 -8 573,00 1 026,00  -2 588,00 
Aktywa razem193 731,00 194 592,00 189 527,00 190 635,00  188 334,00 
Kapitał własny193 221,00 194 128,00 185 158,00 186 330,00  184 037,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)21 912,76 21 912,76 21 912,76 21 912,76  21 912,76 
Wartość księgowa na jedną akcję8,818 8,859 8,450 8,503  8,399 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,422 0,037 -0,391 0,047  -0,118 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 
Przychody netto ze sprzedaży-122 950,00 12 400,00 13 442,00 11 270,00  -33 123,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 271,00 132,00 1 019,00 -480,00  -5 789,00 
Zysk (strata) brutto11 901,00 -7 179,00 938,00 -3 922,00  -25 645,00 
Zysk (strata) netto12 341,00 -7 209,00 1 179,00 -3 758,00  -25 371,00 
Aktywa razem231 240,00 217 070,00 220 163,00 211 306,00  179 338,00 
Kapitał własny204 788,00 203 001,00 204 289,00 199 543,00  177 357,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)21 912,76 21 912,76 21 912,76 21 912,76  21 912,76 
Wartość księgowa na jedną akcję9,346 9,264 9,323 9,106  8,094 
Zysk (strata) na jedną akcję0,563 -0,329 0,054 -0,171  -1,158 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży9 662,00 16 945,00 8 718,00 4 735,00  1 921,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-7 080,00 13 964,00 8 702,00 -7 261,00  -7 593,00 
Zysk (strata) brutto-4 424,00 28 012,00 1 326,00 -5 660,00  -14 497,00 
Zysk (strata) netto8 451,00 27 911,00 1 326,00 -5 660,00  -14 497,00 
Aktywa razem185 755,00 220 079,00 208 064,00 201 819,00  189 527,00 
Kapitał własny178 408,00 205 965,00 205 245,00 199 837,00  185 158,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)21 912,76 21 912,76 21 912,76 21 912,76  21 912,76 
Wartość księgowa na jedną akcję8,142 9,399 9,366 9,120  8,450 
Zysk (strata) na jedną akcję0,386 1,274 0,061 -0,258  -0,662 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży242 614,00 227 181,00 296 032,00 7 489,00  3 989,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 406,00 8 390,00 -2 763,00 6 567,00  -5 118,00 
Zysk (strata) brutto18 203,00 8 629,00 25 133,00 13 352,00  -35 808,00 
Zysk (strata) netto13 852,00 14 292,00 17 335,00 12 006,00  -35 159,00 
Aktywa razem301 292,00 354 458,00 342 449,00 231 240,00  179 338,00 
Kapitał własny151 599,00 169 076,00 190 633,00 204 788,00  177 357,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)556,54 21 912,76 21 912,76 21 912,76  21 912,76 
Wartość księgowa na jedną akcję272,396 7,716 8,700 9,346  8,094 
Zysk (strata) na jedną akcję24,890 0,652 0,791 0,548  -1,604 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2001-10-24 2001 zarząd 15 370,00 -3 397,00
2000-07-29 2000 zarząd - -2 000,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A