#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy jesteś za wprowadzeniem emerytur stażowych?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

AMREST (EAT)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 
Przychody netto ze sprzedaży1 000,0000 700,0000 9 100,0000 2 300,0000  4 800,0000 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-500,0000 1 300,0000 8 400,0000 -1 800,0000  2 600,0000 
Zysk (strata) brutto-1 400,0000 1 600,0000 5 200,0000 -2 700,0000  400,0000 
Zysk (strata) netto-1 300,0000 1 200,0000 6 100,0000 -1 900,0000  800,0000 
Aktywa razem370 600,0000 372 300,0000 405 100,0000 648 800,0000  668 800,0000 
Kapitał własny195 900,0000 198 500,0000 200 800,0000 268 100,0000  270 700,0000 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)2 121,3890 2 121,3890 212 138,9300 212 138,9300  212 138,9300 
Wartość księgowa na jedną akcję92,345 93,571 0,947 1,264  1,276 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,613 0,566 0,029 -0,009  0,004 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 
Przychody netto ze sprzedaży347 400,0000 364 200,0000 392 400,0000 442 900,0000  444 900,0000 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 700,0000 12 700,0000 27 600,0000 19 600,0000  17 400,0000 
Zysk (strata) brutto7 200,0000 10 200,0000 23 900,0000 16 200,0000  7 100,0000 
Zysk (strata) netto5 100,0000 8 200,0000 18 000,0000 11 700,0000  3 700,0000 
Aktywa razem1 027 300,0000 1 034 600,0000 1 077 600,0000 1 441 300,0000  2 226 300,0000 
Kapitał własny324 300,0000 323 900,0000 334 200,0000 420 700,0000  429 700,0000 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)2 121,3890 2 121,3890 212 138,9300 212 138,9300  212 138,9300 
Wartość księgowa na jedną akcję152,872 152,683 1,575 1,983  2,026 
Zysk (strata) na jedną akcję2,404 3,865 0,085 0,055  0,017 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018 
Przychody netto ze sprzedaży0,0000 0,0000 0,0000 18 600,0000  13 100,0000 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-21 535,0000 -4 208,0000 25 816,0000 14 100,0000  7 400,0000 
Zysk (strata) brutto-20 502,0000 1 226,0000 46 182,0000 10 100,0000  2 700,0000 
Zysk (strata) netto-20 915,0000 647,0000 45 799,0000 10 600,0000  4 100,0000 
Aktywa razem1 126 760,0000 1 105 240,0000 1 135 458,0000 369 400,0000  648 800,0000 
Kapitał własny811 172,0000 800 728,0000 836 091,0000 195 100,0000  268 100,0000 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)2 121,3890 2 121,3890 2 121,3890 2 121,3890  212 138,9300 
Wartość księgowa na jedną akcję382,378 377,455 394,124 91,968  1,264 
Zysk (strata) na jedną akcję-9,859 0,305 21,589 4,997  0,019 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018 
Przychody netto ze sprzedaży2 952 651,0000 3 338 740,0000 4 207 369,0000 1 237 900,0000  1 546 900,0000 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej109 895,0000 195 743,0000 268 174,0000 62 700,0000  71 600,0000 
Zysk (strata) brutto65 331,0000 162 283,0000 223 470,0000 49 500,0000  57 500,0000 
Zysk (strata) netto51 667,0000 160 036,0000 190 564,0000 42 900,0000  43 000,0000 
Aktywa razem2 621 843,0000 2 849 802,0000 3 457 756,0000 1 037 300,0000  1 441 300,0000 
Kapitał własny911 542,0000 1 033 029,0000 1 309 033,0000 313 700,0000  420 700,0000 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)2 121,3890 2 121,3890 2 121,3890 2 121,3890  212 138,9300 
Wartość księgowa na jedną akcję429,691 486,959 617,064 147,875  1,983 
Zysk (strata) na jedną akcję24,355 75,439 89,830 20,223  0,203 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2019-01-24 2019 DM BDM S.A. 8 639 400,00 374 000,00
2019-01-24 2020 DM BDM S.A. 10 120 400,00 477 900,00
2019-01-24 2018 DM BDM S.A. 6 529 600,00 189 300,00
2015-04-01 2017 Noble Securities 3 935 000,00 174 000,00
2015-04-01 2015 Noble Securities 3 229 000,00 124 000,00 zysk netto przypadający na akc. jedn. dom.
2015-04-01 2016 DM BDM S.A. 3 593 000,00 148 000,00
2014-08-28 2015 DM PKO BP 3 237 000,00 97 000,00
2014-08-28 2016 DM PKO BP 3 554 000,00 1 050 002,00
2014-08-28 2014 DM PKO BP 2 955 000,00 29 000,00
2013-05-10 2013 Noble Securities 2 826 000,00 47 000,00
2013-05-10 2014 Noble Securities 3 349 000,00 89 000,00
2013-05-10 2015 Noble Securities 3 899 000,00 103 000,00
2013-05-10 2012 Noble Securities 2 353 000,00 22 000,00
2013-05-05 2010 Noble Securities 2 034 000,00 44 000,00
2013-05-02 2011 Noble Securities 2 624 000,00 49 000,00
2012-04-24 2014 Trigon 3 809 300,00 112 100,00
2012-04-20 2011 Trigon 2 624 200,00 48 500,00
2012-04-20 2013 Trigon 3 506 900,00 83 700,00
2012-04-20 2012 Trigon 3 172 500,00 59 900,00
2011-11-17 2013 KBC Securities - 113 900,00
2011-11-17 2011 KBC Securities - 72 300,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A