#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

ALMA (ALM)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży8 385,00 2 672,00 2 444,00 1 514,00  385,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-17 213,00 -19 700,00 -11 251,00 -837,00  -56,00 
Zysk (strata) brutto-17 777,00 -20 167,00 -16 254,00 -11 492,00  -56,00 
Zysk (strata) netto-9 988,00 -36 521,00 -16 254,00 -11 492,00  -56,00 
Aktywa razem238 882,00 148 422,00 143 314,00 117 649,00  118 558,00 
Kapitał własny-144 218,00 -220 373,00 -236 488,00 -239 931,00  -239 987,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)11 060,99 11 060,99 11 060,99 11 060,99  11 060,99 
Wartość księgowa na jedną akcję-13,038 -19,923 -21,380 -21,692  -21,697 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,903 -3,302 -1,469 -1,039  -0,005 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży20 618,00 15 235,00 13 263,00 19 543,00  11 461,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-19 136,00 -21 777,00 -12 812,00 2 077,00  -2 899,00 
Zysk (strata) brutto-19 665,00 -22 177,00 -17 782,00 -8 637,00  -2 892,00 
Zysk (strata) netto-11 990,00 -38 484,00 -17 342,00 -8 572,00  -2 386,00 
Aktywa razem201 334,00 143 077,00 138 690,00 116 243,00  114 172,00 
Kapitał własny-178 426,00 -227 348,00 -243 552,00 -242 572,00  -244 958,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)11 060,99 11 060,99 11 060,99 11 060,99  11 060,99 
Wartość księgowa na jedną akcję-16,131 -20,554 -22,019 -21,930  -22,146 
Zysk (strata) na jedną akcję-1,084 -3,479 -1,568 -0,775  -0,216 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży967 562,00 992 845,00 958 487,00 587 840,00  15 015,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej15 122,00 -2 488,00 -103 435,00 -152 737,00  -49 001,00 
Zysk (strata) brutto6 275,00 -9 778,00 -109 531,00 -226 988,00  -65 690,00 
Zysk (strata) netto6 584,00 -9 521,00 -98 370,00 -240 403,00  -74 255,00 
Aktywa razem577 945,00 585 006,00 499 818,00 240 629,00  117 649,00 
Kapitał własny233 767,00 222 261,00 104 972,00 -139 007,00  -239 931,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)5 560,99 5 560,99 5 560,99 5 560,99  11 060,99 
Wartość księgowa na jedną akcję42,037 39,968 18,876 -24,997  -21,692 
Zysk (strata) na jedną akcję1,184 -1,712 -17,689 -43,230  -6,713 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży1 621 983,00 1 656 658,00 1 563 624,00 1 010 392,00  68 659,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej22 553,00 -225,00 -145 630,00 -181 665,00  -51 648,00 
Zysk (strata) brutto13 662,00 -9 983,00 -153 235,00 -260 243,00  -68 261,00 
Zysk (strata) netto5 735,00 -13 536,00 -149 461,00 -276 576,00  -76 388,00 
Aktywa razem800 185,00 788 629,00 646 255,00 206 960,00  116 243,00 
Kapitał własny272 943,00 257 285,00 120 749,00 -167 659,00  -242 572,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)5 560,99 5 560,99 5 560,99 5 560,99  11 060,99 
Wartość księgowa na jedną akcję49,082 46,266 21,714 -30,149  -21,930 
Zysk (strata) na jedną akcję1,031 -2,434 -26,877 -49,735  -6,906 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2013-11-03 2013 DM IDM SA 1 639 300,00 5 200,00
2013-11-03 2015 DM IDM SA 1 959 200,00 21 700,00
2013-11-03 2014 DM IDM SA 1 810 800,00 14 600,00
2012-10-30 2012 DM IDM SA 1 584 500,00 10 200,00
2012-10-30 2013 DM IDM SA 1 763 400,00 19 200,00
2012-07-31 2012 DM IDM SA 1 673 000,00 12 400,00 Analitycy prognozują, że Alma Market wypracuje w tym roku 36,7 mln zł zysku operacyjnego, 66,7 mln zł EBITDA
2012-07-31 2013 DM IDM SA 1 860 000,00 21 500,00 EBIT do 48 mln zł
2008-11-16 2008 DM IDM SA 897 400,00 16 400,00
2008-11-16 2009 DM IDM SA 1 196 000,00 10 100,00
2008-08-13 2009 DM IDM SA 1 163 400,00 9 600,00
2008-08-13 2008 DM IDM SA 950 500,00 17 200,00
2008-07-31 2008 DM IDM SA 955 900,00 18 200,00
2008-07-31 2009 DM IDM SA 1 197 700,00 15 100,00
2008-06-04 2009 DM Millennium 866 000,00 19 200,00
2008-06-04 2008 DM Millennium 904 200,00 18 800,00
2008-05-18 2009 DM IDM SA 1 230 500,00 -
2008-05-18 2008 DM IDM SA 955 500,00 -
2007-04-12 2007 DM PKO BP 670 940,00 24 710,00
2007-04-12 2008 DM PKO BP 916 000,00 25 780,00
2007-02-02 2007 CDM Pekao S.A. 1 087 700,00 25 200,00
2007-01-29 2008 DM PKO BP 601 380,00 29 200,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A