#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy istnieją różnice jakości produktów w Polsce i na Zachodzie?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

MNI
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży163,00 12,00 51,00 9,00  163,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 013,00 -289,00 -10 446,00 -968,00  -776,00 
Zysk (strata) brutto-7 945,00 711,00 -11 466,00 -2 208,00  -1 657,00 
Zysk (strata) netto-7 836,00 711,00 -11 466,00 -2 208,00  -1 657,00 
Aktywa razem136 632,00 143 933,00 102 458,00 84 632,00  93 765,00 
Kapitał własny93 385,00 100 364,00 71 671,00 60 182,00  56 210,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)93 998,97 93 998,97 93 998,97 93 998,97  93 998,97 
Wartość księgowa na jedną akcję0,993 1,068 0,762 0,640  0,598 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,083 0,008 -0,122 -0,023  -0,018 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży13 860,00 1 928,00 2 714,00 1 603,00  2 153,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-74 551,00 -6 318,00 -32 269,00 1 036,00  -14 315,00 
Zysk (strata) brutto-116 539,00 -5 518,00 -33 525,00 17 397,00  -18 785,00 
Zysk (strata) netto-72 792,00 -1 917,00 -28 802,00 8 843,00  -10 800,00 
Aktywa razem256 741,00 265 454,00 167 247,00 147 603,00  172 911,00 
Kapitał własny-12 715,00 -8 541,00 -51 589,00 -52 100,00  -62 900,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)93 998,97 93 998,97 93 998,97 93 998,97  93 998,97 
Wartość księgowa na jedną akcję-0,135 -0,091 -0,549 -0,554  -0,669 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,774 -0,020 -0,306 0,094  -0,115 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży3 074,00 5 575,00 312,00 209,00  235,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej237,00 3 159,00 -546,00 -5 407,00  -12 479,00 
Zysk (strata) brutto-1 147,00 2 544,00 -37 200,00 -13 873,00  -14 620,00 
Zysk (strata) netto-1 105,00 2 608,00 -33 755,00 -13 715,00  -14 620,00 
Aktywa razem215 023,00 185 881,00 163 058,00 136 632,00  93 765,00 
Kapitał własny166 099,00 149 536,00 103 451,00 93 385,00  56 210,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)98 946,28 98 946,28 98 946,28 93 998,97  93 998,97 
Wartość księgowa na jedną akcję1,679 1,511 1,046 0,993  0,598 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,011 0,026 -0,341 -0,146  -0,156 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży232 387,00 181 021,00 212 001,00 66 395,00  8 398,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej26 865,00 14 661,00 -24 941,00 -67 568,00  -51 866,00 
Zysk (strata) brutto3 402,00 -12 138,00 -66 942,00 -116 353,00  -40 431,00 
Zysk (strata) netto-2 747,00 -8 984,00 -51 078,00 -73 532,00  -32 676,00 
Aktywa razem676 696,00 597 112,00 486 010,00 256 741,00  172 911,00 
Kapitał własny334 487,00 289 027,00 57 249,00 -12 715,00  -62 900,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)98 946,28 98 946,28 98 946,28 93 998,97  93 998,97 
Wartość księgowa na jedną akcję3,380 2,921 0,579 -0,135  -0,669 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,028 -0,091 -0,516 -0,782  -0,348 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2006-10-11 2007 DM PKO BP 179 650,00 20 520,00
2006-10-11 2006 DM PKO BP 162 110,00 16 170,00
2000-12-13 2000 BM BOŚ SA 21 348,00 2 765,00 EPS 0,27 ZŁ
2000-12-13 2001 BM BOŚ SA 28 682,00 3 573,00 EPS 0,24 ZŁ
2000-12-12 2001 BM BGŻ S.A. 87 400,00 -22 500,00
2000-12-12 2000 BM BGŻ S.A. 21 900,00 2 800,00
2000-11-22 2000 zarząd 21 010,00 2 840,00
2000-11-12 1999 zarząd 24 598,00 6 950,00
2000-03-07 2000 zarząd 28 533,00 9 799,00
1999-11-15 2000 zarząd 24 598,00 6 950,00
1999-11-15 1999 zarząd 10 036,00 2 295,00
1999-07-06 1999 zarząd 11 218,00 3 960,00
1999-07-02 2000 zarząd 21 176,00 4 897,00
1999-07-02 2001 zarząd 25 597,00 3 657,00
1999-07-02 2002 zarząd 29 028,00 4 977,00
1999-03-05 1999 BM PBK 16 119,00 4 372,96
1999-03-05 2000 BM PBK 23 960,37 7 809,30
1998-12-08 1999 DM BIG BG 13 487,00 2 531,00
1998-12-08 2000 DM BIG BG 26 368,00 4 405,00
1998-06-26 1999 zarząd 16 320,00 4 896,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A