#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

LIVECHAT (LVC)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży21 560,00 22 054,00 22 830,00 22 982,00  25 515,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej15 179,00 15 030,00 15 348,00 16 015,00  17 297,00 
Zysk (strata) brutto13 684,00 14 880,00 15 364,00 15 819,00  17 630,00 
Zysk (strata) netto10 990,00 11 991,00 12 351,00 12 741,00  14 190,00 
Aktywa razem57 525,00 33 455,00 46 592,00 47 934,00  62 880,00 
Kapitał własny55 124,00 30 807,00 43 158,00 44 569,00  58 760,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00  25 750,00 
Wartość księgowa na jedną akcję2,141 1,196 1,676 1,731  2,282 
Zysk (strata) na jedną akcję0,427 0,466 0,480 0,495  0,551 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży21 585,00 22 029,00 22 830,00 22 982,00  25 515,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 741,00 14 954,00 15 543,00 15 982,00  17 616,00 
Zysk (strata) brutto13 768,00 14 911,00 15 421,00 15 880,00  17 665,00 
Zysk (strata) netto11 074,00 12 022,00 12 407,00 12 802,00  14 226,00 
Aktywa razem58 130,00 34 207,00 47 564,00 48 644,00  63 690,00 
Kapitał własny55 689,00 31 397,00 43 776,00 45 234,00  59 463,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00  25 750,00 
Wartość księgowa na jedną akcję2,163 1,219 1,700 1,757  2,309 
Zysk (strata) na jedną akcję0,430 0,467 0,482 0,497  0,552 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018 
Przychody netto ze sprzedaży18 941,00 33 044,00 53 032,00 76 254,00  89 426,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 422,00 23 138,00 35 571,00 53 263,00  61 572,00 
Zysk (strata) brutto12 063,00 23 029,00 34 904,00 53 276,00  59 748,00 
Zysk (strata) netto9 655,00 18 449,00 27 916,00 42 725,00  48 073,00 
Aktywa razem12 837,00 21 046,00 31 680,00 46 816,00  47 934,00 
Kapitał własny10 664,00 19 585,00 29 219,00 44 134,00  44 569,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00  25 750,00 
Wartość księgowa na jedną akcję0,414 0,761 1,135 1,714  1,731 
Zysk (strata) na jedną akcję0,375 0,716 1,084 1,659  1,867 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018 
Przychody netto ze sprzedaży18 941,00 33 044,00 53 033,00 76 254,00  89 426,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 063,00 23 194,00 34 949,00 53 350,00  61 362,00 
Zysk (strata) brutto12 111,00 23 145,00 35 071,00 53 468,00  59 980,00 
Zysk (strata) netto9 700,00 18 557,00 28 073,00 42 917,00  48 305,00 
Aktywa razem12 912,00 21 288,00 32 076,00 47 533,00  48 644,00 
Kapitał własny10 711,00 19 739,00 29 526,00 44 649,00  45 234,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00  25 750,00 
Wartość księgowa na jedną akcję0,416 0,767 1,147 1,734  1,757 
Zysk (strata) na jedną akcję0,377 0,721 1,090 1,667  1,876 
więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A