#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

CDPROJEKT (CDR)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży108 770,00 57 455,00 86 974,00 51 284,00  55 921,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej77 035,00 40 732,00 53 215,00 28 299,00  33 291,00 
Zysk (strata) brutto76 876,00 41 998,00 55 827,00 29 921,00  37 397,00 
Zysk (strata) netto62 314,00 33 655,00 45 031,00 23 722,00  29 831,00 
Aktywa razem847 457,00 875 675,00 912 555,00 934 572,00  944 389,00 
Kapitał własny767 558,00 803 854,00 851 680,00 878 356,00  910 202,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)96 120,00 96 120,00 96 120,00 96 120,00  96 120,00 
Wartość księgowa na jedną akcję7,985 8,363 8,861 9,138  9,469 
Zysk (strata) na jedną akcję0,648 0,350 0,468 0,247  0,310 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży155 482,00 84 889,00 123 613,00 75 435,00  92 999,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej89 417,00 43 170,00 54 714,00 27 899,00  33 402,00 
Zysk (strata) brutto89 436,00 44 459,00 56 702,00 29 157,00  37 433,00 
Zysk (strata) netto73 390,00 35 731,00 45 890,00 22 892,00  29 538,00 
Aktywa razem901 996,00 930 386,00 981 513,00 999 992,00  1 013 387,00 
Kapitał własny796 373,00 834 465,00 882 899,00 908 628,00  940 280,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)96 120,00 96 120,00 96 120,00 96 120,00  96 120,00 
Wartość księgowa na jedną akcję8,285 8,681 9,185 9,453  9,782 
Zysk (strata) na jedną akcję0,764 0,372 0,477 0,238  0,307 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży27 071,00 34 455,00 698 225,00 476 152,00  328 235,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 278,00 1 386,00 407 527,00 296 243,00  222 625,00 
Zysk (strata) brutto19 433,00 -13 416,00 413 546,00 308 961,00  229 344,00 
Zysk (strata) netto18 298,00 -12 407,00 336 200,00 249 702,00  184 613,00 
Aktywa razem186 028,00 208 818,00 604 332,00 828 529,00  912 555,00 
Kapitał własny153 945,00 142 264,00 480 087,00 757 576,00  851 680,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)94 950,00 94 950,00 94 950,00 96 120,00  96 120,00 
Wartość księgowa na jedną akcję1,621 1,498 5,056 7,882  8,861 
Zysk (strata) na jedną akcję0,193 -0,131 3,541 2,598  1,921 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży142 172,00 96 194,00 798 014,00 583 903,00  463 184,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 404,00 9 010,00 424 193,00 303 627,00  240 940,00 
Zysk (strata) brutto16 720,00 9 340,00 421 585,00 311 938,00  247 405,00 
Zysk (strata) netto14 519,00 5 212,00 342 430,00 250 514,00  200 270,00 
Aktywa razem217 635,00 248 945,00 659 175,00 874 960,00  981 513,00 
Kapitał własny166 119,00 168 018,00 513 675,00 776 938,00  882 899,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)94 950,00 94 950,00 94 950,00 96 120,00  96 120,00 
Wartość księgowa na jedną akcję1,750 1,770 5,410 8,083  9,185 
Zysk (strata) na jedną akcję0,153 0,055 3,606 2,606  2,084 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2013-08-13 2014 DM IDM SA 360 900,00 121 800,00
2013-08-13 2013 DM IDM SA 163 800,00 21 500,00
2013-08-13 2015 DM IDM SA 320 300,00 87 700,00
2012-02-10 2011 ING Securities 142 000,00 2 600,00
2012-02-10 2012 ING Securities 169 000,00 31 000,00
2012-02-10 2013 ING Securities 187 000,00 21 000,00
2011-10-06 2010 DM AmerBrokers S.A. 50 446,00 3 451,00
2011-10-06 2009 DM AmerBrokers S.A. 1 272,00 -2 325,00
2011-10-06 2011 DM AmerBrokers S.A. 180 000,00 45 000,00
2004-10-18 2004 zarząd 300 000,00 - Spółka osiągnie kilkumilionowy zysk netto
2003-07-22 2005 DM Millennium 312 000,00 6 800,00 EPS 0.7 zł; P/E 11.9; P/BV 3.3
2003-07-22 2004 DM Millennium 278 300,00 2 800,00 EPS 0.3 zł; P/E 29.1; P/BV 8.1
2003-07-22 2003 DM Millennium 237 700,00 2 000,00 EPS 0.2 zł; P/E 41.8
2003-03-13 2004 DM Millennium - 2 300,00
2003-03-13 2003 DM Millennium 343 000,00 - Strata netto

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A