#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

SIMPLE (SME)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży8 246,00 8 518,00 10 624,00 17 323,00  10 162,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej371,00 463,00 751,00 2 589,00  1 094,00 
Zysk (strata) brutto364,00 391,00 692,00 2 506,00  1 119,00 
Zysk (strata) netto459,00 446,00 284,00 2 423,00  1 034,00 
Aktywa razem38 341,00 40 486,00 39 431,00 48 708,00  43 045,00 
Kapitał własny16 440,00 16 645,00 16 929,00 19 352,00  20 386,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)4 812,16 4 812,16 4 812,16 4 812,16  4 812,16 
Wartość księgowa na jedną akcję3,416 3,459 3,518 4,021  4,236 
Zysk (strata) na jedną akcję0,095 0,093 0,059 0,504  0,215 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży8 748,00 9 064,00 11 223,00 17 850,00  10 602,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej66,00 155,00 193,00 3 557,00  554,00 
Zysk (strata) brutto6,00 1,00 75,00 3 409,00  507,00 
Zysk (strata) netto87,00 50,00 -349,00 3 248,00  415,00 
Aktywa razem37 871,00 39 404,00 37 698,00 46 229,00  40 659,00 
Kapitał własny13 845,00 13 484,00 12 963,00 15 977,00  16 392,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)4 812,16 4 812,16 4 812,16 4 812,16  4 812,16 
Wartość księgowa na jedną akcję2,877 2,802 2,694 3,320  3,406 
Zysk (strata) na jedną akcję0,018 0,010 -0,073 0,675  0,086 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży36 619,00 52 417,00 43 940,00 34 226,00  44 711,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 958,00 4 461,00 -3 338,00 3 367,00  4 174,00 
Zysk (strata) brutto4 766,00 4 213,00 -3 021,00 3 090,00  3 953,00 
Zysk (strata) netto3 763,00 4 564,00 -2 956,00 2 493,00  3 612,00 
Aktywa razem32 718,00 37 631,00 31 183,00 39 495,00  48 708,00 
Kapitał własny13 834,00 16 427,00 10 842,00 15 981,00  19 352,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)4 380,30 4 380,30 4 380,30 4 812,16  4 812,16 
Wartość księgowa na jedną akcję3,158 3,750 2,475 3,321  4,021 
Zysk (strata) na jedną akcję0,859 1,042 -0,675 0,518  0,751 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży37 642,00 57 522,00 45 077,00 35 820,00  46 885,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 875,00 7 035,00 -5 247,00 1 555,00  3 971,00 
Zysk (strata) brutto5 664,00 7 288,00 -5 618,00 1 222,00  3 491,00 
Zysk (strata) netto4 501,00 6 624,00 -5 283,00 611,00  3 036,00 
Aktywa razem33 637,00 41 883,00 32 237,00 39 509,00  46 229,00 
Kapitał własny14 759,00 18 912,00 10 606,00 13 863,00  15 977,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)4 380,30 4 380,30 4 380,30 4 812,16  4 812,16 
Wartość księgowa na jedną akcję3,369 4,318 2,421 2,881  3,320 
Zysk (strata) na jedną akcję1,028 1,512 -1,206 0,127  0,631 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2004-01-09 2003 zarząd 12 869,00 -1 105,00
2003-02-16 2003 zarząd 17 000,00 700,00 Korekta wynika z dekoniunktury gospodarczej
2002-12-09 2002 zarząd - -700,00 EBITDA: 2 mln. Niższe wyniki sprzedaży związane są ze:- stanem gospodarki,- słabą koniunkturą ogran. inwestycji
2002-05-09 2002 zarząd 21 600,00 950,00 W latach 2003-2004 osiągnie zysk na prognozowanym poziomie, zarząd nie zaproponuje WZA wypłaty dywidendy.
2002-05-09 2005 zarząd 28 500,00 2 900,00
2002-05-09 2004 zarząd 23 800,00 1 300,00
2002-05-09 2003 zarząd 23 000,00 1 150,00 Spółka nie wyklucza w dalszej perspektywie finansowania rozwoju spółki przez emisję.
2002-05-08 2001 zarząd 23 500,00 -200,00
2000-10-09 2000 Staropolski DM 25 595,00 51,30
2000-10-09 2001 Staropolski DM 33 579,60 2 318,70
2000-10-09 2002 Staropolski DM 43 075,20 7 308,10
2000-10-09 2003 Staropolski DM 52 333,10 11 572,90
1999-08-02 1999 zarząd 24 007,25 2 010,61
1999-01-26 1999 zarząd 18 984,50 2 442,00
1998-06-29 1999 zarząd 18 987,00 2 442,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A