#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Leszek Czarnecki wygra z KNF?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

PLAY (PLY)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'15 IVQ'16 IVQ'17   
Przychody netto ze sprzedaży0,00 0,00 0,00 -   -  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej0,00 0,00 0,00 -   -  
Zysk (strata) brutto0,00 0,00 0,00 -   -  
Zysk (strata) netto0,00 0,00 0,00 -   -  
Aktywa razem5 787 606,00 5 847 376,00 5 916 903,00 -   -  
Kapitał własny5 629 588,00 5 693 074,00 3 605 608,00 -   -  
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)250 000,00 250 000,00 253 708,44 -   -  
Wartość księgowa na jedną akcję22,518 22,772 14,212 -   -  
Zysk (strata) na jedną akcję0,000 0,000 0,000 -   -  
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży1 720 843,00 1 739 513,00 1 637 200,00 1 688 059,00  1 706 633,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej311 275,00 360 237,00 321 700,00 365 663,00  345 704,00 
Zysk (strata) brutto246 700,00 265 430,00 226 600,00 266 753,00  257 418,00 
Zysk (strata) netto186 919,00 142 895,00 152 900,00 199 702,00  189 807,00 
Aktywa razem8 341 600,00 8 830 969,00 8 566 700,00 8 191 651,00  8 216 782,00 
Kapitał własny-363 400,00 -212 579,00 -119 000,00 -596 139,00  -395 559,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)253 708,44 253 708,44 253 708,44 253 708,44  253 708,44 
Wartość księgowa na jedną akcję-1,432 -0,838 -0,469 -2,350  -1,559 
Zysk (strata) na jedną akcję0,737 0,563 0,603 0,787  0,748 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017   
Przychody netto ze sprzedaży0,00 0,00 0,00 -   -  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 024,00 -2 586,00 -79 165,00 -   -  
Zysk (strata) brutto-10 424,00 -3 067,00 -144 731,00 -   -  
Zysk (strata) netto-10 441,00 -3 096,00 -144 823,00 -   -  
Aktywa razem5 787 606,00 5 847 376,00 5 916 903,00 -   -  
Kapitał własny5 629 588,00 5 693 074,00 3 605 608,00 -   -  
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)250 000,00 250 000,00 253 708,44 -   -  
Wartość księgowa na jedną akcję22,518 22,772 14,212 -   -  
Zysk (strata) na jedną akcję-0,042 -0,012 -0,571 -   -  


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży3 720 281,00 4 589 665,00 5 436 503,00 6 117 558,00  6 669 859,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej377 119,00 773 484,00 1 065 853,00 1 290 251,00  1 106 883,00 
Zysk (strata) brutto256 338,00 415 602,00 705 451,00 926 108,00  629 310,00 
Zysk (strata) netto200 931,00 498 861,00 550 278,00 711 988,00  387 346,00 
Aktywa razem4 638 282,00 6 067 452,00 7 562 418,00 8 746 597,00  8 830 969,00 
Kapitał własny0,00 72 151,00 630 624,00 1 342 612,00  -212 579,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00  253 708,44 
Wartość księgowa na jedną akcję0,000 0,289 2,522 5,370  -0,838 
Zysk (strata) na jedną akcję0,804 1,995 2,201 2,848  1,527 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2018-08-19 2020 DM BOŚ S.A. 7 102 900,00 820 600,00
2018-08-19 2018 6 834 600,00 750 100,00
2018-08-19 2019 DM BOŚ S.A. 6 979 400,00 783 400,00
2018-08-16 2017 DM BOŚ S.A. 6 669 800,00 620 200,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A