#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

PLAY (PLY)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'15 IVQ'16 IVQ'17   
Przychody netto ze sprzedaży0,00 0,00 0,00 -   -  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej0,00 0,00 0,00 -   -  
Zysk (strata) brutto0,00 0,00 0,00 -   -  
Zysk (strata) netto0,00 0,00 0,00 -   -  
Aktywa razem5 787 606,00 5 847 376,00 5 916 903,00 -   -  
Kapitał własny5 629 588,00 5 693 074,00 3 605 608,00 -   -  
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)250 000,00 250 000,00 253 708,44 -   -  
Wartość księgowa na jedną akcję22,518 22,772 14,212 -   -  
Zysk (strata) na jedną akcję0,000 0,000 0,000 -   -  
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży1 628 737,00 1 720 900,00 1 739 559,00 1 637 200,00  1 688 059,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej122 032,00 311 300,00 360 183,00 321 700,00  365 663,00 
Zysk (strata) brutto55 888,00 246 700,00 265 410,00 226 600,00  266 753,00 
Zysk (strata) netto39 041,00 186 900,00 142 846,00 152 900,00  199 702,00 
Aktywa razem10 380 212,00 8 341 600,00 8 830 969,00 8 566 700,00  8 191 651,00 
Kapitał własny1 395 872,00 -363 400,00 -212 579,00 -119 000,00  -596 139,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)250 000,00 253 708,44 253 708,44 253 708,44  253 708,44 
Wartość księgowa na jedną akcję5,583 -1,432 -0,838 -0,469  -2,350 
Zysk (strata) na jedną akcję0,156 0,737 0,563 0,603  0,787 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017   
Przychody netto ze sprzedaży0,00 0,00 0,00 -   -  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 024,00 -2 586,00 -79 165,00 -   -  
Zysk (strata) brutto-10 424,00 -3 067,00 -144 731,00 -   -  
Zysk (strata) netto-10 441,00 -3 096,00 -144 823,00 -   -  
Aktywa razem5 787 606,00 5 847 376,00 5 916 903,00 -   -  
Kapitał własny5 629 588,00 5 693 074,00 3 605 608,00 -   -  
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)250 000,00 250 000,00 253 708,44 -   -  
Wartość księgowa na jedną akcję22,518 22,772 14,212 -   -  
Zysk (strata) na jedną akcję-0,042 -0,012 -0,571 -   -  


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży3 720 281,00 4 589 665,00 5 436 503,00 6 117 558,00  6 669 859,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej377 119,00 773 484,00 1 065 853,00 1 290 251,00  1 106 883,00 
Zysk (strata) brutto256 338,00 415 602,00 705 451,00 926 108,00  629 310,00 
Zysk (strata) netto200 931,00 498 861,00 550 278,00 711 988,00  387 346,00 
Aktywa razem4 638 282,00 6 067 452,00 7 562 418,00 8 746 597,00  8 830 969,00 
Kapitał własny0,00 72 151,00 630 624,00 1 342 612,00  -212 579,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00  253 708,44 
Wartość księgowa na jedną akcję0,000 0,289 2,522 5,370  -0,838 
Zysk (strata) na jedną akcję0,804 1,995 2,201 2,848  1,527 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2018-08-19 2020 DM BOŚ S.A. 7 102 900,00 820 600,00
2018-08-19 2018 6 834 600,00 750 100,00
2018-08-19 2019 DM BOŚ S.A. 6 979 400,00 783 400,00
2018-08-16 2017 DM BOŚ S.A. 6 669 800,00 620 200,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A