#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy istnieją różnice jakości produktów w Polsce i na Zachodzie?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

ECHO (ECH)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży63 690,00 128 848,00 206 409,00 61 264,00  87 405,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 157,00 76 630,00 591 494,00 55 211,00  4 605,00 
Zysk (strata) brutto-15 925,00 64 513,00 563 976,00 40 301,00  -14 291,00 
Zysk (strata) netto-11 049,00 62 075,00 532 078,00 39 189,00  -22 021,00 
Aktywa razem3 010 553,00 3 060 402,00 3 679 549,00 3 339 358,00  2 948 810,00 
Kapitał własny1 223 230,00 1 281 852,00 1 813 929,00 1 855 518,00  1 626 996,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58  412 690,58 
Wartość księgowa na jedną akcję2,964 3,106 4,395 4,496  3,942 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,027 0,150 1,289 0,095  -0,053 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży101 178,00 137 140,00 315 322,00 64 386,00  126 378,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej45 091,00 74 107,00 68 598,00 81 270,00  50 584,00 
Zysk (strata) brutto132 295,00 61 607,00 96 090,00 66 002,00  108 200,00 
Zysk (strata) netto126 698,00 50 216,00 74 794,00 50 677,00  75 812,00 
Aktywa razem3 511 627,00 3 728 976,00 3 879 391,00 3 989 064,00  3 697 782,00 
Kapitał własny1 496 255,00 1 596 282,00 1 587 750,00 1 677 895,00  1 515 179,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58  412 690,58 
Wartość księgowa na jedną akcję3,626 3,868 3,847 4,066  3,671 
Zysk (strata) na jedną akcję0,307 0,122 0,181 0,123  0,184 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży249 261,00 211 570,00 205 895,00 315 137,00  446 244,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej115 051,00 131 801,00 3 402 592,00 343 043,00  722 450,00 
Zysk (strata) brutto62 889,00 24 616,00 2 936 234,00 305 996,00  657 882,00 
Zysk (strata) netto60 663,00 26 153,00 2 958 590,00 284 136,00  632 496,00 
Aktywa razem1 538 756,00 1 678 874,00 5 288 157,00 3 001 896,00  3 679 549,00 
Kapitał własny656 171,00 677 167,00 3 635 757,00 1 387 779,00  1 813 929,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58  412 690,58 
Wartość księgowa na jedną akcję1,590 1,641 8,810 3,363  4,395 
Zysk (strata) na jedną akcję0,147 0,063 7,169 0,688  1,533 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży517 371,00 577 364,00 586 055,00 480 075,00  621 862,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej510 486,00 652 903,00 911 059,00 611 653,00  274 785,00 
Zysk (strata) brutto335 184,00 447 049,00 677 679,00 196 590,00  363 355,00 
Zysk (strata) netto331 103,00 404 218,00 514 091,00 393 345,00  312 171,00 
Aktywa razem6 164 022,00 6 548 652,00 8 388 951,00 3 369 792,00  3 879 391,00 
Kapitał własny2 765 438,00 3 152 634,00 3 663 596,00 1 533 894,00  1 587 750,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58  412 690,58 
Wartość księgowa na jedną akcję6,701 7,639 8,877 3,717  3,847 
Zysk (strata) na jedną akcję0,802 0,979 1,246 0,953  0,756 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2013-08-27 2013 DM PKO BP 483 672,00 240 796,00
2013-08-27 2015 DM PKO BP 726 507,00 381 465,00
2013-08-27 2014 DM PKO BP 569 351,00 264 500,00
2011-04-04 2011 DI BRE Bank S.A. 400 100,00 196 400,00
2011-04-04 2012 DI BRE Bank S.A. 603 200,00 410 900,00
2011-04-04 2013 DI BRE Bank S.A. 736 800,00 639 200,00
2009-04-15 2010 BM BGŻ S.A. 439 100,00 196 200,00
2009-04-15 2009 BM BGŻ S.A. 377 400,00 88 400,00
2008-11-16 2008 DM IDM SA 381 300,00 102 700,00
2008-11-16 2009 DM IDM SA 350 100,00 248 200,00
2008-08-17 2008 DM IDM SA 359 700,00 123 100,00
2008-08-17 2009 DM IDM SA 350 100,00 251 800,00
2008-01-22 2008 DM AmerBrokers S.A. 652 900,00 203 800,00
2007-12-10 2008 DM IDM SA 291 100,00 83 900,00
2007-12-10 2007 DM IDM SA 356 700,00 282 600,00
2006-03-20 2006 272 500,00 25 020,00
2006-03-20 2007 313 400,00 16 420,00
2005-11-13 2006 CDM Pekao S.A. 248 900,00 15 100,00
2005-11-13 2005 CDM Pekao S.A. 233 300,00 22 620,00
2004-07-06 2004 DM PKO BP 374 800,00 29 800,00
2004-07-06 2005 DM PKO BP 433 300,00 26 600,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A