#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

PBG
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży2 750,00 3 722,00 3 473,00 3 503,00  3 427,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 194,00 -4 701,00 -6 676,00 -2 630,00  -1 854,00 
Zysk (strata) brutto-4 491,00 -4 927,00 -6 952,00 -67 353,00  -2 309,00 
Zysk (strata) netto-4 491,00 -4 927,00 -6 952,00 -67 353,00  -2 309,00 
Aktywa razem619 810,00 578 879,00 555 426,00 487 538,00  474 610,00 
Kapitał własny-42 885,00 -47 738,00 -54 691,00 -122 044,00  -122 727,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)777 164,93 804 050,59 804 050,59 804 050,59  804 330,22 
Wartość księgowa na jedną akcję-0,055 -0,059 -0,068 -0,152  -0,153 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,006 -0,006 -0,009 -0,084  -0,003 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży456 181,00 457 819,00 482 316,00 472 777,00  310 462,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej25 045,00 -4 113,00 27 066,00 -90 904,00  14 389,00 
Zysk (strata) brutto21 885,00 -8 535,00 23 617,00 -92 251,00  12 199,00 
Zysk (strata) netto6 422,00 -10 249,00 1 658,00 -28 243,00  -2 055,00 
Aktywa razem1 767 964,00 1 542 678,00 1 503 614,00 1 637 224,00  1 549 124,00 
Kapitał własny-68 728,00 -76 509,00 -76 247,00 -162 512,00  -174 219,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)777 164,93 804 050,59 804 050,59 804 050,59  804 330,22 
Wartość księgowa na jedną akcję-0,088 -0,095 -0,095 -0,202  -0,217 
Zysk (strata) na jedną akcję0,008 -0,013 0,002 -0,035  -0,003 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży336 128,00 227 044,00 122 594,00 31 995,00  13 448,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej222 153,00 -53 453,00 -97 512,00 1 053 771,00  -18 201,00 
Zysk (strata) brutto128 658,00 -54 458,00 -267 529,00 957 387,00  -83 723,00 
Zysk (strata) netto128 658,00 -54 458,00 -267 529,00 957 387,00  -83 723,00 
Aktywa razem1 302 774,00 1 118 988,00 923 359,00 632 500,00  487 538,00 
Kapitał własny-928 173,00 -982 631,00 -1 250 161,00 -38 389,00  -122 044,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)714 750,00 714 750,00 714 750,00 770 705,82  804 050,59 
Wartość księgowa na jedną akcję-1,299 -1,375 -1,749 -0,050  -0,152 
Zysk (strata) na jedną akcję0,180 -0,076 -0,374 1,242  -0,104 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży1 227 600,00 1 530 248,00 1 798 815,00 1 987 014,00  1 869 093,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej333 217,00 -46 254,00 -190 638,00 820 391,00  -42 906,00 
Zysk (strata) brutto207 537,00 -66 881,00 -192 144,00 803 247,00  -55 284,00 
Zysk (strata) netto257 551,00 -84 388,00 -177 575,00 838 731,00  -30 412,00 
Aktywa razem2 679 458,00 2 189 205,00 2 193 807,00 1 960 916,00  1 637 224,00 
Kapitał własny-858 283,00 -944 950,00 -1 159 154,00 -65 941,00  -162 512,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)714 750,00 714 750,00 714 750,00 770 705,82  804 050,59 
Wartość księgowa na jedną akcję-1,201 -1,322 -1,622 -0,086  -0,202 
Zysk (strata) na jedną akcję0,360 -0,118 -0,248 1,088  -0,038 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2012-03-13 2011 DM IDM SA 3 733 800,00 206 500,00
2012-03-13 2013 DM IDM SA 3 691 500,00 139 500,00
2012-03-13 2012 DM IDM SA 4 208 000,00 125 000,00
2010-08-06 2011 DM BDM S.A. 3 914 200,00 245 900,00
2010-08-06 2010 DM BDM S.A. 3 289 300,00 225 000,00
2008-11-06 2008 DM IDM SA 2 110 000,00 1 512,00
2008-11-06 2009 DM IDM SA 2 692 400,00 206 000,00
2008-10-02 2008 DM Millennium 2 074 800,00 147 000,00
2008-10-02 2009 DM Millennium 2 863 200,00 205 900,00
2008-08-04 2009 2 357 800,00 194 200,00
2008-08-04 2008 DM IDM SA 1 871 200,00 150 500,00
2008-05-18 2009 DM IDM SA 2 357 800,00 194 200,00
2008-05-18 2008 DM IDM SA 1 871 200,00 150 500,00
2007-01-04 2008 DM BZ WBK 1 532 000,00 120 000,00
2007-01-04 2007 DM BZ WBK 1 233 000,00 89 000,00
2007-01-03 2007 zarząd 1 207 700,00 82 300,00
2006-10-12 2006 DM BZ WBK 833 200,00 56 500,00
2006-10-12 2008 DM BZ WBK 1 352 000,00 117 100,00
2006-10-12 2007 DM BZ WBK 1 092 500,00 88 200,00
2006-10-09 2006 ING Securities - 52 000,00
2006-10-09 2006 Erste Bank Sparkassen - 51 500,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A