#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy istnieją różnice jakości produktów w Polsce i na Zachodzie?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

KERDOS (KRS)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży0,00 -98,00 0,00 0,00  0,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-280,00 -6 927,00 -39,00 -49,00  -280,00 
Zysk (strata) brutto-850,00 -80 801,00 -612,00 -75,00  -850,00 
Zysk (strata) netto-850,00 -80 667,00 -612,00 -75,00  -850,00 
Aktywa razem76 553,00 242,00 254,00 237,00  237,00 
Kapitał własny36 013,00 -44 654,00 -45 266,00 -45 341,00  -45 503,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)58 609,79 58 609,79 58 609,79 58 609,79  58 609,79 
Wartość księgowa na jedną akcję0,614 -0,762 -0,772 -0,774  -0,776 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,015 -1,376 -0,010 -0,001  -0,015 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży3 920,00 0,00 1 097,00 0,00  0,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 717,00 0,00 -2 797,00 -49,00  -157,00 
Zysk (strata) brutto-6 826,00 0,00 -3 370,00 -75,00  -162,00 
Zysk (strata) netto-6 826,00 0,00 -3 370,00 -75,00  -162,00 
Aktywa razem32 046,00 8 766,00 9 231,00 9 214,00  9 214,00 
Kapitał własny-87 318,00 -116 091,00 -119 461,00 -119 536,00  -119 698,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)58 609,79 58 609,79 58 609,79 58 609,79  58 609,79 
Wartość księgowa na jedną akcję-1,490 -1,981 -2,038 -2,040  -2,042 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,116 0,000 -0,057 -0,001  -0,003 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży48 790,00 66 391,00 584,00 13 510,00  712,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 606,00 4 489,00 181,00 -965,00  -7 048,00 
Zysk (strata) brutto305,00 2 615,00 -675,00 -53 564,00  -81 814,00 
Zysk (strata) netto305,00 2 615,00 3 466,00 -53 789,00  -81 680,00 
Aktywa razem67 764,00 86 956,00 109 839,00 75 997,00  242,00 
Kapitał własny41 145,00 50 649,00 83 759,00 37 026,00  -44 654,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)23 351,62 43 281,62 53 281,62 58 609,79  58 609,79 
Wartość księgowa na jedną akcję1,762 1,170 1,572 0,632  -0,762 
Zysk (strata) na jedną akcję0,013 0,060 0,065 -0,918  -1,394 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży49 355,00 176 964,00 219 844,00 112 261,00  13 866,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 504,00 22 434,00 11 862,00 -109 228,00  -51 888,00 
Zysk (strata) brutto1 178,00 19 910,00 8 595,00 -164 562,00  -54 868,00 
Zysk (strata) netto1 171,00 18 623,00 7 704,00 -164 816,00  -54 734,00 
Aktywa razem72 972,00 191 201,00 242 938,00 50 098,00  8 766,00 
Kapitał własny42 375,00 67 887,00 105 044,00 -61 357,00  -116 091,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)23 351,62 43 281,62 53 281,62 58 609,79  58 609,79 
Wartość księgowa na jedną akcję1,815 1,568 1,971 -1,047  -1,981 
Zysk (strata) na jedną akcję0,050 0,430 0,145 -2,812  -0,934 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2004-11-05 2004 zarząd 39 000,00 1 000,00 Obniżona
2004-05-04 2005 zarząd 92 500,00 8 200,00
2004-05-04 2004 zarząd 64 400,00 3 100,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A