#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

CYFRPLSAT (CPS)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży557 800,00 565 100,00 567 900,00 589 500,00  583 700,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej79 200,00 78 100,00 71 500,00 60 600,00  75 500,00 
Zysk (strata) brutto69 400,00 464 100,00 65 300,00 58 400,00  75 600,00 
Zysk (strata) netto56 600,00 449 700,00 52 700,00 47 000,00  55 500,00 
Aktywa razem13 227 000,00 13 566 100,00 13 352 200,00 13 536 800,00  13 562 900,00 
Kapitał własny10 568 100,00 10 812 900,00 10 865 500,00 10 912 400,00  11 017 300,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)639 546,02 639 546,02 639 546,02 639 546,02  639 546,02 
Wartość księgowa na jedną akcję16,524 16,907 16,989 17,063  17,227 
Zysk (strata) na jedną akcję0,089 0,703 0,082 0,073  0,087 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży2 388 600,00 2 469 900,00 2 390 900,00 2 579 200,00  2 345 900,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej457 200,00 517 000,00 421 900,00 437 900,00  435 500,00 
Zysk (strata) brutto302 200,00 389 300,00 289 100,00 354 400,00  364 700,00 
Zysk (strata) netto279 400,00 291 200,00 242 900,00 167 100,00  300 800,00 
Aktywa razem27 553 200,00 27 317 500,00 26 892 600,00 27 756 000,00  27 894 400,00 
Kapitał własny11 578 300,00 11 664 600,00 11 907 400,00 12 074 200,00  12 871 000,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)639 546,02 639 546,02 639 546,02 639 546,02  639 546,02 
Wartość księgowa na jedną akcję18,104 18,239 18,619 18,879  20,125 
Zysk (strata) na jedną akcję0,437 0,455 0,380 0,261  0,470 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży1 922 900,00 2 034 600,00 2 099 600,00 2 213 200,00  2 280 300,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej372 600,00 321 100,00 356 800,00 317 400,00  289 400,00 
Zysk (strata) brutto450 900,00 179 800,00 492 600,00 627 000,00  657 200,00 
Zysk (strata) netto429 000,00 177 200,00 446 100,00 578 000,00  606 000,00 
Aktywa razem6 022 700,00 12 813 000,00 13 093 000,00 13 283 800,00  13 536 800,00 
Kapitał własny3 421 200,00 9 382 900,00 9 944 200,00 10 512 200,00  10 912 400,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)348 352,84 639 546,02 639 546,02 639 546,02  639 546,02 
Wartość księgowa na jedną akcję9,821 14,671 15,549 16,437  17,063 
Zysk (strata) na jedną akcję1,232 0,277 0,698 0,904  0,948 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży2 910 800,00 7 409 900,00 9 823 000,00 9 729 800,00  9 828 600,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej789 900,00 1 442 400,00 1 985 800,00 1 669 300,00  1 834 000,00 
Zysk (strata) brutto590 000,00 314 200,00 1 332 400,00 1 033 400,00  1 335 000,00 
Zysk (strata) netto525 500,00 292 500,00 1 163 400,00 1 041 300,00  980 600,00 
Aktywa razem5 676 200,00 27 338 700,00 26 490 100,00 27 729 300,00  27 756 000,00 
Kapitał własny3 001 200,00 9 078 200,00 10 250 100,00 11 299 600,00  12 074 200,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)348 352,84 639 546,02 639 546,02 639 546,02  639 546,02 
Wartość księgowa na jedną akcję8,615 14,195 16,027 17,668  18,879 
Zysk (strata) na jedną akcję1,509 0,457 1,819 1,628  1,533 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2016-09-18 2018 DM BDM S.A. 9 900 000,00 1 260 000,00
2016-09-18 2017 DM mBank 990 000,00 1 260 000,00
2016-09-18 2016 DM BDM S.A. 9 670 000,00 940 000,00
2016-09-16 2016 DM mBank 9 686 000,00 911 000,00
2016-09-16 2017 DM mBank 9 625 000,00 1 042 000,00
2016-09-16 2018 DM mBank 9 714 000,00 1 229 000,00
2014-12-04 2015 DM PKO BP 9 608 000,00 1 290 000,00
2014-12-04 2016 DM PKO BP 9 833 000,00 1 557 000,00
2014-12-04 2014 DM PKO BP 7 280 000,00 460 000,00
2013-04-15 2014 DM IDM SA 3 017 100,00 - Net debt 1,353.700 zł
2013-04-15 2013 DM IDM SA 2 882 800,00 - Net debt -1,715.1000
2012-12-27 2013 DM AmerBrokers S.A. 2 778 000,00 418 000,00
2012-12-27 2012 DM AmerBrokers S.A. 2 750 000,00 505 000,00
2012-10-02 2012 DM IDM SA 2 754 400,00 520 900,00
2012-10-02 2013 DM IDM SA 2 841 200,00 454 000,00
2012-10-02 2014 DM IDM SA 2 940 300,00 484 400,00
2012-09-18 2013 Erste Bank Sparkassen - 537 000,00
2012-09-18 2012 Erste Bank Sparkassen - 491 000,00 Erste Bank prognozuje że w 2012 roku polski rynek reklamowy spadnie rok do roku o 4,2 proc., a w przyszłym zwiększy się o 3,6
2011-10-13 2012 2 907 300,00 309 500,00
2011-10-13 2011 DM IDM SA 2 409 900,00 174 600,00 W 2011 r. zysk z działalności operacyjnej 528 mln zł, natomiast 2012 EBIT 599,5 mln
2010-08-01 2010 DM BDM S.A. 1 519 000,00 244 000,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A