#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Jak oceniasz ze Polska jest w gronie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

EUROCASH (EUR)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży3 511 739,00 3 914 935,00 3 874 472,00 3 352 284,00  3 762 688,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-73 557,00 26 736,00 33 998,00 9 472,00  71 319,00 
Zysk (strata) brutto-52 580,00 20 481,00 18 748,00 1 642,00  69 777,00 
Zysk (strata) netto-62 118,00 16 828,00 -12 570,00 269,00  55 035,00 
Aktywa razem5 384 890,00 5 155 555,00 5 322 939,00 5 516 526,00  5 600 639,00 
Kapitał własny989 672,00 1 006 255,00 998 110,00 998 452,00  954 410,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)139 163,29 139 163,29 139 163,29 139 163,29  139 163,29 
Wartość księgowa na jedną akcję7,112 7,231 7,172 7,175  6,858 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,446 0,121 -0,090 0,002  0,395 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży5 466 741,00 6 187 576,00 5 805 939,00 5 000 323,00  5 775 375,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-39 563,00 58 153,00 51 384,00 -7 098,00  67 629,00 
Zysk (strata) brutto-47 737,00 49 424,00 34 781,00 -17 285,00  59 001,00 
Zysk (strata) netto-62 904,00 35 742,00 8 753,00 -15 826,00  36 778,00 
Aktywa razem6 135 880,00 5 912 665,00 5 979 922,00 6 251 083,00  6 498 175,00 
Kapitał własny907 410,00 942 906,00 966 333,00 949 556,00  881 893,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)139 163,29 139 163,29 139 163,29 139 163,29  139 163,29 
Wartość księgowa na jedną akcję6,520 6,776 6,944 6,823  6,337 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,452 0,257 0,063 -0,114  0,264 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży7 460 845,00 12 115 789,00 13 750 716,00 14 225 193,00  14 859 168,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej125 413,00 203 913,00 197 394,00 133 977,00  -22 010,00 
Zysk (strata) brutto101 163,00 246 424,00 527 892,00 124 010,00  -29 745,00 
Zysk (strata) netto90 921,00 244 580,00 500 681,00 101 614,00  -71 713,00 
Aktywa razem4 412 294,00 5 180 047,00 5 016 924,00 5 096 091,00  5 322 939,00 
Kapitał własny446 999,00 785 774,00 1 187 111,00 1 165 122,00  998 110,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)138 427,64 138 578,39 138 829,31 139 096,36  139 163,29 
Wartość księgowa na jedną akcję3,229 5,670 8,551 8,376  7,172 
Zysk (strata) na jedną akcję0,657 1,765 3,606 0,731  -0,515 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży16 537 532,00 16 963 845,00 20 318 213,00 21 219 900,00  23 271 078,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej285 686,00 287 172,00 325 082,00 274 282,00  62 994,00 
Zysk (strata) brutto226 669,00 218 814,00 265 638,00 235 919,00  20 313,00 
Zysk (strata) netto221 009,00 180 538,00 212 370,00 179 222,00  -33 312,00 
Aktywa razem4 825 560,00 5 385 515,00 4 975 407,00 5 494 996,00  5 979 922,00 
Kapitał własny884 356,00 996 232,00 1 100 327,00 1 085 650,00  966 333,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)138 427,64 138 578,39 138 829,31 139 096,36  139 163,29 
Wartość księgowa na jedną akcję6,389 7,189 7,926 7,805  6,944 
Zysk (strata) na jedną akcję1,597 1,303 1,530 1,288  -0,239 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2018-03-05 2018 Noble Securities 24 002 000,00 119 000,00 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
2018-03-05 2019 Noble Securities 25 307 000,00 126 000,00 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
2017-10-12 2018 Noble Securities 2 461 100,00 24 200,00 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
2017-10-12 2019 Noble Securities 25 684 000,00 277 000,00
2017-10-12 2017 Noble Securities 2 345 900,00 81 000,00 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
2015-01-14 2014 DM BOŚ S.A. 16 867 600,00 193 200,00
2015-01-14 2017 DM BOŚ S.A. 22 346 600,00 325 600,00
2015-01-14 2015 DM BOŚ S.A. 20 252 500,00 225 200,00
2015-01-14 2016 DM BOŚ S.A. 2 130 600,00 279 100,00
2011-10-01 2010 DI BRE Bank S.A. 7 791 800,00 128 400,00
2011-10-01 2013 DI BRE Bank S.A. 1 080 100,00 203 600,00
2011-10-01 2012 DI BRE Bank S.A. 10 127 600,00 171 500,00
2011-10-01 2011 DI BRE Bank S.A. 9 618 800,00 135 900,00
2008-06-04 2009 DM Millennium 6 256 100,00 95 900,00
2008-06-04 2008 DM Millennium 5 722 200,00 84 600,00
2005-08-25 2005 CA IB Securities S.A. 18 000 000,00 36 900,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A