#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

FAMUR (FMF)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży176 700,00 246 701,00 238 623,00 279 464,00  322 974,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej36 036,00 21 186,00 9 137,00 7 925,00  34 664,00 
Zysk (strata) brutto31 953,00 21 694,00 7 014,00 -3 979,00  29 439,00 
Zysk (strata) netto28 782,00 16 145,00 6 880,00 -12 278,00  23 219,00 
Aktywa razem1 446 935,00 1 842 871,00 1 901 618,00 2 055 359,00  2 002 232,00 
Kapitał własny729 250,00 1 138 567,00 1 143 404,00 1 134 116,00  1 154 779,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)486 470,00 486 470,00 559 440,50 559 440,50  559 440,50 
Wartość księgowa na jedną akcję1,499 2,340 2,044 2,027  2,064 
Zysk (strata) na jedną akcję0,059 0,033 0,012 -0,022  0,042 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży226 261,00 309 732,00 430 397,00 491 696,00  501 529,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej41 372,00 23 051,00 14 427,00 38 135,00  52 469,00 
Zysk (strata) brutto41 554,00 21 006,00 12 636,00 6 265,00  46 888,00 
Zysk (strata) netto36 781,00 14 557,00 10 795,00 -13 698,00  32 788,00 
Aktywa razem1 766 846,00 3 012 439,00 3 057 839,00 3 138 065,00  3 087 230,00 
Kapitał własny1 030 342,00 1 437 998,00 1 445 786,00 1 435 667,00  1 466 100,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)486 470,00 486 470,00 559 440,50 559 440,50  559 440,50 
Wartość księgowa na jedną akcję2,118 2,956 2,584 2,566  2,621 
Zysk (strata) na jedną akcję0,076 0,030 0,019 -0,024  0,059 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży1 114 520,00 708 823,00 668 015,00 776 078,00  941 488,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej193 713,00 73 845,00 26 052,00 70 538,00  92 646,00 
Zysk (strata) brutto276 916,00 58 279,00 34 843,00 62 334,00  76 440,00 
Zysk (strata) netto238 685,00 47 842,00 37 431,00 59 440,00  41 125,00 
Aktywa razem1 535 805,00 1 451 947,00 1 150 424,00 1 478 098,00  2 055 359,00 
Kapitał własny1 042 814,00 762 948,00 649 571,00 700 065,00  1 134 116,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)481 500,00 481 500,00 481 500,00 486 470,00  559 440,50 
Wartość księgowa na jedną akcję2,166 1,585 1,349 1,439  2,027 
Zysk (strata) na jedną akcję0,496 0,099 0,078 0,122  0,074 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży1 176 417,00 708 773,00 800 977,00 1 029 741,00  1 459 602,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej224 629,00 121 935,00 43 089,00 113 731,00  132 926,00 
Zysk (strata) brutto240 767,00 113 271,00 51 603,00 105 069,00  99 550,00 
Zysk (strata) netto207 627,00 100 252,00 51 960,00 93 820,00  48 529,00 
Aktywa razem1 549 207,00 1 337 962,00 1 258 940,00 1 774 786,00  3 138 065,00 
Kapitał własny1 142 663,00 836 856,00 890 190,00 993 160,00  1 435 667,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)481 500,00 481 500,00 481 500,00 486 470,00  559 440,50 
Wartość księgowa na jedną akcję2,373 1,738 1,849 2,042  2,566 
Zysk (strata) na jedną akcję0,431 0,208 0,108 0,193  0,087 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2018-02-01 2019 DM BOŚ S.A. 2 050 000,00 268 700,00
2018-02-01 2017 DM BOŚ S.A. 1 398 700,00 66 700,00
2018-02-01 2018 DM BOŚ S.A. 1 905 000,00 157 400,00
2016-07-13 2016 DM BOŚ S.A. 852 600,00 58 600,00
2016-07-13 2017 DM BOŚ S.A. 1 752 900,00 55 300,00
2016-07-13 2018 DM BOŚ S.A. 1 737 200,00 118 900,00
2014-04-28 2015 DM BPS 851 300,00 127 200,00
2014-04-28 2013 DM BPS 1 176 400,00 213 200,00
2014-04-28 2014 DM BPS 811 600,00 168 100,00
2014-04-28 2016 DM BPS 881 900,00 132 700,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A