#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

PLAZACNTR (PLZ)
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IIQ'17 IVQ'17 IIQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży3 842,00 23 123,00 0,00 0,00  0,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 971,00 -45 584,00 0,00 0,00  0,00 
Zysk (strata) brutto-3 980,00 -36 029,00 0,00 0,00  0,00 
Zysk (strata) netto-4 181,00 -36 273,00 0,00 0,00  0,00 
Aktywa razem379 883,00 322 124,00 222 145,00 140 675,00  89 719,00 
Kapitał własny71 093,00 36 623,00 28 969,00 8 363,00  -814,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)6 855,60 6 855,60 6 855,60 6 855,60  6 855,60 
Wartość księgowa na jedną akcję10,370 5,342 4,226 1,220  -0,119 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,610 -5,291 0,000 0,000  0,000 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży27 023,00 60 738,00 54 088,00 45 006,00  200 866,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-182 278,00 -86 429,00 -16 174,00 -34 626,00  -7 766,00 
Zysk (strata) brutto-224 394,00 -120 969,00 -45 095,00 -45 806,00  -25 562,00 
Zysk (strata) netto-218 073,00 -119 687,00 -46 116,00 -46 517,00  -26 563,00 
Aktywa razem585 766,00 466 097,00 392 011,00 322 124,00  140 675,00 
Kapitał własny209 722,00 118 901,00 82 102,00 36 623,00  8 363,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)2 971,82 6 855,60 6 855,60 6 855,60  6 855,60 
Wartość księgowa na jedną akcję70,570 17,344 11,976 5,342  1,220 
Zysk (strata) na jedną akcję-73,380 -17,458 -6,727 -6,785  -3,875 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2011-12-16 2012 KBC Securities 199 800,00 32 600,00 DANE W EURO
2011-12-16 2013 KBC Securities 218 900,00 7 500,00 DANE W EURO

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A