#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy istnieją różnice jakości produktów w Polsce i na Zachodzie?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

FOTA (FOT)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży30 607,00 12 149,00 11 541,00 9 075,00  5 053,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-8 684,00 -10 540,00 -5 281,00 -3 722,00  -3 949,00 
Zysk (strata) brutto-11 038,00 -11 851,00 -6 059,00 -4 944,00  -5 305,00 
Zysk (strata) netto-17 135,00 -13 011,00 -6 412,00 -4 944,00  -5 305,00 
Aktywa razem94 489,00 82 667,00 90 210,00 43 276,00  38 583,00 
Kapitał własny-43 396,00 -56 407,00 -48 864,00 -105 437,00  -106 386,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)2 354,00 2 354,00 2 354,00 2 354,00  2 354,00 
Wartość księgowa na jedną akcję-18,435 -23,962 -20,758 -44,791  -45,194 
Zysk (strata) na jedną akcję-7,279 -5,527 -2,724 -2,100  -2,254 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży34 468,00 14 078,00 13 715,00 10 746,00  6 431,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-8 531,00 -10 597,00 -5 198,00 -3 824,00  -4 112,00 
Zysk (strata) brutto-10 946,00 -11 920,00 -6 023,00 -5 089,00  -5 493,00 
Zysk (strata) netto-17 363,00 -16 024,00 -6 417,00 -5 048,00  -5 493,00 
Aktywa razem92 320,00 77 347,00 85 236,00 42 325,00  37 291,00 
Kapitał własny-46 909,00 -63 407,00 -55 619,00 -108 141,00  -109 290,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)2 354,00 2 354,00 2 354,00 2 354,00  2 354,00 
Wartość księgowa na jedną akcję-19,927 -26,936 -23,627 -45,939  -46,427 
Zysk (strata) na jedną akcję-7,376 -6,807 -2,726 -2,144  -2,333 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży448 146,00 318 224,00 165 645,00 114 100,00  61 991,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-13 446,00 -49 073,00 -29 528,00 -33 914,00  -24 930,00 
Zysk (strata) brutto-30 957,00 -82 015,00 -37 326,00 -38 905,00  -29 588,00 
Zysk (strata) netto-25 016,00 -72 568,00 -30 271,00 -41 932,00  -36 940,00 
Aktywa razem316 505,00 183 410,00 169 315,00 116 321,00  82 667,00 
Kapitał własny125 299,00 52 735,00 22 465,00 -19 467,00  -56 407,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)2 354,00 2 354,00 2 354,00 2 354,00  2 354,00 
Wartość księgowa na jedną akcję53,228 22,402 9,543 -8,270  -23,962 
Zysk (strata) na jedną akcję-10,627 -30,828 -12,859 -17,813  -15,692 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży685 276,00 501 594,00 173 818,00 122 276,00  69 946,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-15 719,00 -56 667,00 -29 088,00 -33 594,00  -24 787,00 
Zysk (strata) brutto-19 989,00 -69 434,00 -41 323,00 -38 699,00  -29 528,00 
Zysk (strata) netto-20 034,00 -62 493,00 -48 321,00 -45 205,00  -40 144,00 
Aktywa razem407 581,00 262 454,00 173 506,00 114 635,00  77 347,00 
Kapitał własny121 730,00 59 544,00 19 279,00 -22 783,00  -63 407,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)2 354,00 2 354,00 2 354,00 2 354,00  2 354,00 
Wartość księgowa na jedną akcję51,712 25,295 8,190 -9,678  -26,936 
Zysk (strata) na jedną akcję-8,511 -26,548 -20,527 -19,203  -17,054 
więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A