#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

HARPER (HRP)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży61 147,00 68 224,00 68 678,00 68 996,00  57 391,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej989,00 476,00 -1 250,00 -2 268,00  -2 955,00 
Zysk (strata) brutto5 121,00 -1 401,00 -1 520,00 -3 784,00  -5 706,00 
Zysk (strata) netto5 776,00 -749,00 -2 076,00 -3 646,00  -5 383,00 
Aktywa razem247 724,00 250 877,00 248 646,00 251 711,00  243 943,00 
Kapitał własny78 774,00 78 028,00 75 989,00 72 318,00  66 958,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)63 670,00 63 670,00 63 670,00 63 670,00  63 670,00 
Wartość księgowa na jedną akcję1,237 1,226 1,193 1,136  1,052 
Zysk (strata) na jedną akcję0,091 -0,012 -0,033 -0,057  -0,085 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży61 270,00 68 224,00 68 678,00 68 996,00  57 391,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej290,00 475,00 -1 250,00 -2 270,00  -2 956,00 
Zysk (strata) brutto1 739,00 -1 402,00 -1 520,00 -3 785,00  -5 707,00 
Zysk (strata) netto2 377,00 -751,00 -2 076,00 -3 647,00  -5 384,00 
Aktywa razem247 723,00 250 874,00 248 643,00 251 706,00  243 938,00 
Kapitał własny78 771,00 78 024,00 75 985,00 72 313,00  66 952,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)63 670,00 63 670,00 63 670,00 63 670,00  63 670,00 
Wartość księgowa na jedną akcję1,237 1,225 1,193 1,136  1,052 
Zysk (strata) na jedną akcję0,037 -0,012 -0,033 -0,057  -0,085 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży228 538,00 222 985,00 198 793,00 202 369,00  243 220,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 564,00 13 694,00 4 442,00 -1 511,00  -4 998,00 
Zysk (strata) brutto12 144,00 10 566,00 632,00 -6 550,00  -2 571,00 
Zysk (strata) netto10 659,00 29 038,00 -973,00 -5 381,00  -1 828,00 
Aktywa razem213 346,00 255 123,00 246 266,00 231 152,00  248 646,00 
Kapitał własny54 364,00 83 832,00 82 915,00 77 766,00  75 989,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)63 670,00 63 670,00 63 670,00 63 670,00  63 670,00 
Wartość księgowa na jedną akcję0,854 1,317 1,302 1,221  1,193 
Zysk (strata) na jedną akcję0,167 0,456 -0,015 -0,085  -0,029 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży229 217,00 223 593,00 199 290,00 202 874,00  243 502,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 970,00 14 453,00 4 873,00 -1 191,00  -5 894,00 
Zysk (strata) brutto11 886,00 10 931,00 269,00 -6 197,00  -7 406,00 
Zysk (strata) netto10 377,00 29 296,00 -1 405,00 -5 033,00  -6 685,00 
Aktywa razem218 913,00 258 489,00 248 971,00 235 268,00  248 643,00 
Kapitał własny59 698,00 87 881,00 86 155,00 82 383,00  75 985,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)63 670,00 63 670,00 63 670,00 63 670,00  63 670,00 
Wartość księgowa na jedną akcję0,938 1,380 1,353 1,294  1,193 
Zysk (strata) na jedną akcję0,163 0,460 -0,022 -0,079  -0,105 
więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A