#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

TRAKCJA (TRK)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży91 721,00 230 286,00 231 761,00 304 513,00  170 222,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 260,00 554,00 -1 556,00 13 714,00  -10 075,00 
Zysk (strata) brutto4 838,00 20 115,00 -1 172,00 11 960,00  -11 040,00 
Zysk (strata) netto3 935,00 19 568,00 -541,00 9 078,00  -9 571,00 
Aktywa razem912 309,00 1 059 527,00 1 055 900,00 1 109 175,00  1 083 456,00 
Kapitał własny629 192,00 623 035,00 622 493,00 631 598,00  621 613,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)51 399,55 51 399,55 51 399,55 51 399,55  51 399,55 
Wartość księgowa na jedną akcję12,241 12,121 12,111 12,288  12,094 
Zysk (strata) na jedną akcję0,077 0,381 -0,011 0,177  -0,186 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży136 656,00 400 992,00 412 108,00 424 535,00  205 096,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6 104,00 12 223,00 8 010,00 23 989,00  -23 767,00 
Zysk (strata) brutto-6 903,00 9 332,00 8 341,00 22 357,00  -25 684,00 
Zysk (strata) netto-6 131,00 7 048,00 7 097,00 23 415,00  -22 409,00 
Aktywa razem1 238 323,00 1 420 554,00 1 450 655,00 1 442 280,00  1 358 786,00 
Kapitał własny749 521,00 731 826,00 744 725,00 756 979,00  734 508,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)51 399,55 51 399,55 51 399,55 51 399,55  51 399,55 
Wartość księgowa na jedną akcję14,582 14,238 14,489 14,727  14,290 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,119 0,137 0,138 0,456  -0,436 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży752 473,00 966 084,00 763 399,00 826 198,00  858 281,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej26 490,00 57 000,00 30 094,00 9 714,00  18 972,00 
Zysk (strata) brutto14 959,00 59 264,00 41 638,00 29 730,00  35 741,00 
Zysk (strata) netto24 808,00 49 797,00 35 161,00 28 699,00  32 040,00 
Aktywa razem1 084 575,00 1 072 553,00 919 161,00 1 014 058,00  1 109 175,00 
Kapitał własny533 977,00 581 244,00 613 327,00 625 311,00  631 598,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)51 399,55 51 399,55 51 399,55 51 399,55  51 399,55 
Wartość księgowa na jedną akcję10,389 11,308 11,933 12,166  12,288 
Zysk (strata) na jedną akcję0,483 0,969 0,684 0,558  0,623 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży1 274 222,00 1 601 674,00 1 329 180,00 1 381 173,00  1 374 291,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej38 711,00 85 844,00 76 726,00 73 792,00  38 118,00 
Zysk (strata) brutto21 254,00 68 814,00 72 684,00 67 331,00  33 127,00 
Zysk (strata) netto29 908,00 49 537,00 50 203,00 54 685,00  31 429,00 
Aktywa razem1 497 917,00 1 445 816,00 1 306 357,00 1 396 733,00  1 442 280,00 
Kapitał własny621 112,00 671 910,00 722 341,00 771 137,00  756 979,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)51 399,55 51 399,55 51 399,55 51 399,55  51 399,55 
Wartość księgowa na jedną akcję12,084 13,072 14,053 15,003  14,727 
Zysk (strata) na jedną akcję0,582 0,964 0,977 1,064  0,611 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2017-11-22 2019 Noble Securities 1 530 000,00 38 000,00
2017-11-22 2018 Noble Securities 150 000,00 25 000,00
2017-11-22 2017 Noble Securities 144 300,00 17 000,00
2012-09-25 2013 DM BZ WBK 1 799 300,00 47 500,00
2012-09-25 2014 DM BZ WBK 1 858 600,00 35 800,00
2012-09-25 2012 DM BZ WBK 1 618 100,00 31 700,00
2012-09-05 2011 DM BZ WBK 2 143 600,00 109 400,00
2009-02-17 2009 DM BDM S.A. 889 600,00 57 300,00
2009-02-17 2010 DM BDM S.A. 964 500,00 59 700,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A