#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy w Polsce da się przeżyć za 500 zł miesięcznie?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

NETIA (NET)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 
Przychody netto ze sprzedaży297 944,0000 297 531,0000 300 927,0000 298 830,0000  296 340,0000 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej161 522,0000 5 151,0000 26 736,0000 13 729,0000  15 521,0000 
Zysk (strata) brutto161 484,0000 3 470,0000 26 748,0000 11 091,0000  12 977,0000 
Zysk (strata) netto153 098,0000 2 926,0000 27 435,0000 9 135,0000  12 563,0000 
Aktywa razem2 738 033,0000 2 635 640,0000 2 469 020,0000 2 586 998,0000  2 618 950,0000 
Kapitał własny1 982 155,0000 1 985 246,0000 1 787 330,0000 1 796 465,0000  1 809 027,0000 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)335 578,3440 335 578,3440 335 578,3440 335 578,3440  335 578,3440 
Wartość księgowa na jedną akcję5,907 5,916 5,326 5,353  5,391 
Zysk (strata) na jedną akcję0,456 0,009 0,082 0,027  0,037 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 
Przychody netto ze sprzedaży342 869,0000 340 834,0000 342 500,0000 327 323,0000  325 646,0000 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej20 336,0000 23 130,0000 10 619,0000 14 125,0000  20 744,0000 
Zysk (strata) brutto22 048,0000 21 912,0000 10 596,0000 11 288,0000  17 916,0000 
Zysk (strata) netto11 715,0000 18 825,0000 13 117,0000 9 124,0000  15 534,0000 
Aktywa razem2 399 855,0000 2 451 143,0000 2 525 855,0000 2 703 075,0000  2 726 886,0000 
Kapitał własny1 835 006,0000 1 853 996,0000 1 867 119,0000 1 876 243,0000  1 891 707,0000 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)335 578,3440 335 578,3440 335 578,3440 335 578,3440  335 578,3440 
Wartość księgowa na jedną akcję5,468 5,525 5,564 5,591  5,637 
Zysk (strata) na jedną akcję0,035 0,056 0,039 0,027  0,046 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018 
Przychody netto ze sprzedaży1 413 590,0000 1 318 049,0000 1 247 431,0000 1 226 581,0000  1 197 737,0000 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej112 970,0000 15 173,0000 31 868,0000 -109 181,0000  202 333,0000 
Zysk (strata) brutto221 329,0000 28 597,0000 6 041,0000 -133 166,0000  198 122,0000 
Zysk (strata) netto275 646,0000 20 221,0000 15 129,0000 -148 714,0000  188 987,0000 
Aktywa razem3 362 200,0000 3 233 088,0000 3 081 755,0000 2 628 388,0000  2 469 020,0000 
Kapitał własny2 283 452,0000 2 259 755,0000 2 101 236,0000 1 824 601,0000  1 787 330,0000 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)348 088,3940 348 233,4550 348 363,0510 348 564,2610  335 578,3440 
Wartość księgowa na jedną akcję6,560 6,489 6,032 5,235  5,326 
Zysk (strata) na jedną akcję0,792 0,058 0,043 -0,427  0,563 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018 
Przychody netto ze sprzedaży1 674 039,0000 1 572 181,0000 1 521 971,0000 1 442 007,0000  1 373 106,0000 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej157 367,0000 27 916,0000 25 235,0000 68 597,0000  76 021,0000 
Zysk (strata) brutto126 412,0000 20 691,0000 17 917,0000 61 159,0000  75 405,0000 
Zysk (strata) netto174 833,0000 2 213,0000 32 666,0000 32 872,0000  64 837,0000 
Aktywa razem2 890 698,0000 2 689 013,0000 2 450 328,0000 2 433 488,0000  2 525 855,0000 
Kapitał własny2 242 617,0000 2 036 120,0000 1 895 987,0000 1 803 185,0000  1 867 119,0000 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)348 088,3940 348 233,4550 348 363,0510 348 564,2610  335 578,3440 
Wartość księgowa na jedną akcję6,443 5,847 5,443 5,173  5,564 
Zysk (strata) na jedną akcję0,502 0,006 0,094 0,094  0,193 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2018-10-20 2020 DM BOŚ S.A. 1 386 700,00 106 500,00
2018-10-10 2018 DM BOŚ S.A. 1 377 800,00 55 100,00
2018-10-10 2019 DM BOŚ S.A. 1 364 200,00 67 800,00
2016-07-13 2017 DM BOŚ S.A. 1 527 700,00 4 600,00
2016-07-13 2016 DM BOŚ S.A. 1 530 700,00 6 400,00 zysk skorygowany z 13,1 mln
2016-07-13 2018 DM BOŚ S.A. 1 550 200,00 -12 300,00
2014-08-07 2016 DM PKO BP 1 565 000,00 32 000,00
2014-08-07 2015 DM PKO BP 1 633 000,00 33 000,00
2014-08-07 2014 DM PKO BP 1 720 000,00 35 000,00
2013-09-27 2015 DM PKO BP 1 726 000,00 63 000,00
2013-09-27 2014 DM PKO BP 1 799 000,00 59 000,00
2013-09-27 2013 DM PKO BP 1 906 000,00 57 000,00
2013-07-15 2014 DM IDM SA 1 704 700,00 16 500,00
2013-07-15 2015 DM IDM SA 1 628 200,00 26 900,00
2013-07-15 2013 DM IDM SA 1 883 300,00 47 100,00
2013-02-25 2015 DM IDM SA 1 703 100,00 24 900,00
2013-02-25 2014 DM IDM SA 1 764 000,00 15 700,00
2013-02-25 2013 DM IDM SA 1 922 200,00 31 700,00
2012-11-27 2013 DM PKO BP 2 055 000,00 83 000,00
2012-11-27 2012 2 118 000,00 45 000,00
2012-10-05 2012 DI BRE Bank S.A. 2 127 800,00 35 300,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A